ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน เมษายน 2565


AS138507  BBIX (TH)
ลำดับที่ ISP/ Government มี.ค. 65 เม.ย. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS38794  UIH (BeeNet) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS9287  True IDC 10 Gbps. 
3. AS23969  NT ISP-BB 50 Gbps. 
4. AS7470  TICC 10 Gbps. 
5. AS45758  Triple T Internet 50 Gbps. 

การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to ISP หรือ NIX to NIX
ลำดับที่ ISP/ Government /NIX ISP/ Government /NIX มี.ค. 65 เม.ย. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS138507  BBIX (TH) AS133543  DTAC-IX 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่


หมายเหตุ :
   - AS138507 BBIX (TH) เป็น Domestic Internet Exchange ใหม่
   - เปลี่ยนชื่อ True Internet Corporation AS7470 เป็น TICC AS7470