ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน มกราคม 2561


ข้อมูลการเชื่อมต่อภายในประเทศทั้งหมด    ข้อมูลการเชื่อมต่อระหว่างประเทศทั้งหมด

AS4651  CAT-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ธ.ค. ม.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS24187   KIRZ 400 Mbps.  720 Mbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS4618   INET 2.3 Gbps.  2.5 Gbps. 
3. AS23884   PROEN Internet 500 Mbps.  750 Mbps. 
4. AS5639   SIAMDATA 2 Mbps.  200 Mbps. 
5. AS38328   ICT MOF 200 Mbps.  230 Mbps. 
6. AS9931   CAT ISP 200 Gbps.  130 Gbps.  -- ลด Bandwidth
7. AS45328   NIPA.CLOUD 200 Mbps.  100 Mbps. 
ลำดับที่ International Provider ธ.ค. ม.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS132513  Sky Telecom (LA) 300 Mbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS13538  LAIIX (US) 10 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
AS45430  AWN-IIG
ลำดับที่ International Provider ธ.ค. ม.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS2914   NTT (SG) 20 Gbps.  30 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
AS7568  CSL-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ธ.ค. ม.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS45458   AWN-ISP (SBN) 20 Mbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
ลำดับที่ International Provider ธ.ค. ม.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS4657   StarHub (SG) 200 Mbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
2. AS8075   Microsoft (MY) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
3. AS15169   Google (MY) 10 Gbps. 
4. AS32934   Facebook (MY) 10 Gbps. 
5. AS1299   TeliaSonera (FR) 500 Mbps.  100 Mbps.  -- ลด Bandwidth
6. AS2914   NTT (SG) 1 Gbps.  500 Mbps. 
7. AS3491   PCCW (SG) 3.4 Gbps.  1.7 Gbps. 
8. AS6453   TATA (SG) 1 Gbps.  500 Mbps. 
9. AS6762   Telecom Italia (SG) 500 Mbps.  200 Mbps. 
10. AS10026   Pacnet (SG) 1 Gbps.  500 Mbps. 
11. AS7473   SingTel (SG) 10 Gbps.  1 Gbps. 
12. AS6453   TATA (UK) 200 Mbps.  100 Mbps. 
AS45629  JasTel-IIG
ลำดับที่ International Provider ธ.ค. ม.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS4788   TM (MY) 1 Gbps.  3 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS46489   Twitch (SG) 40 Gbps.  60 Gbps. 
AS132876  SYMC-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ธ.ค. ม.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS23974   MOE 10 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
2. AS4776   A-Net 200 Mbps.  300 Mbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
3. AS4741   Samart Infonet 50 Mbps.  80 Mbps. 
4. AS45142   Loxley 100 Mbps.  400 Mbps. 
ลำดับที่ International Provider ธ.ค. ม.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS6777   AMS-IX (NL) 1 Gbps.  10 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth ที่จุด Share Bandwidth
2. AS2914   NTT (SG) 450 Mbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
3. AS13538   NYIIX (US) 1 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
4. AS133500   Lao Gateway (LA) 50 Mbps. 
5. AS23900   Planetcom (LA) 400 Mbps. 
AS58430  TCCT-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ธ.ค. ม.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS137248   Dots Solutions 600 Mbps.  New เชื่อมต่อใหม่
ลำดับที่ International Provider ธ.ค. ม.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS45899   VNPT Corp (VN) 1 Gbps.  1 Gbps.  New เพิ่มที่จุด Share Bandwidth ของ AS24115 Equinix (SG)
2. AS18106   Viewqwest (ID)
AS38082  TIG-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ธ.ค. ม.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS7470   True Internet Corporation 668 Gbps.  672 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
ลำดับที่ International Provider ธ.ค. ม.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS15169   Google (MY) 170 Gbps.  250 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS9989   Equinix (SG) 60 Gbps.  80 Gbps. 
3. AS32934   Facebook (SG) 120 Gbps.  160 Gbps. 
4. AS5459   LINX (UK) 11 Gbps.  20 Gbps. 
5. AS4635   HKIX (HK) 4 Gbps.  10 Gbps.