ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน สิงหาคม 2561


ข้อมูลการเชื่อมต่อภายในประเทศทั้งหมด    ข้อมูลการเชื่อมต่อระหว่างประเทศทั้งหมด

AS4651  CAT-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ค. ส.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS7470   True Internet Corporation 140 Gbps.  150 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS56067   Metrabyte 101 Mbps.  151 Mbps. 
AS38040  TOT-IIG
ลำดับที่ International Provider ก.ค. ส.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS24115   Equinix (SG) 20 Gbps.  40 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS1299   Teliasonera (SG) 5 Gbps.  15 Gbps. 
3. AS3491   PCCW (SG) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่

การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to International Provider
ลำดับที่ ISP International Provider ก.ค. ส.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS4765  Pacific Internet AS9304  HGC (HK) 100 Mbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
2. AS9304  HGC (SG) 160 Mbps.  New เชื่อมต่อใหม่
3. AS4628  Pacific Internet (SG) 200 Mbps.  500 Mbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth