ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน มกราคม 2562

AS4651  CAT-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ธ.ค. 61 ม.ค. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS7470   True Internet Corporation 190 Gbps.  200 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
AS45430  AWN-IIG
ลำดับที่ International Provider ธ.ค. 61 ม.ค. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS6453   TATA (SG) 20 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
AS45796  BB Connect-IIG
ลำดับที่ International Provider ธ.ค. 61 ม.ค. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS10226   ETL (LA) 1 Gbps.  1.5 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS55511   Beeline (LA) 2.5 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
3. AS4637   Telstra (SG) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
4. AS24337   Sky Telecom (LA) 6 Gbps.