ข้อมูลการการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน ธันวาคม 2559
AS4651  CAT-IIG 
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS9931 CAT-ISP ISP ในประเทศ 200 Gbps. IPv4
2 AS4618 INET ISP ในประเทศ 1.1 Gbps. IPv4
3 AS4765 PACNET ISP ในประเทศ 350 Mbps. Peering
4 AS45758 Triple T Internet/ Triple T Broadband ISP ในประเทศ 500 Mbps. IPv6 Dual Stack
5 AS24187 KIRZ ISP ในประเทศ 400 Mbps. IPv4
6 AS23884 PROEN Internet ISP ในประเทศ 500 Mbps. IPv4
7 AS4750 CS Loxinfo ISP ในประเทศ 1 Gbps. IPv6 Dual Stack
8 AS7470 True Internet ISP ในประเทศ 100 Gbps. IPv4
9 AS38794 UIH (Beenet) ISP ในประเทศ 700 Mbps. IPv6 Dual Stack
10 AS38888 MILCOM ISP ในประเทศ 460 Mbps. IPv4
11 AS56067 Metrabyte ISP ในประเทศ 80 Mbps. IPv4
12 AS45328 ISPIO (NIPA) ISP ในประเทศ 200 Mbps. IPv6 Dual Stack
13 AS10089 DTAC Network ISP ในประเทศ 5 Gbps. IPv4
14 AS45606 101 Global ISP ในประเทศ 20 Mbps. IPv4
15 AS38566 NTT (TH) ISP ในประเทศ 230 Mbps. IPv6 Dual Stack
16 AS45456 NetTree ISP ในประเทศ 70 Mbps. IPv4
17 AS24491 My Telecom   ISP ในประเทศ 40 Mbps. IPv4
18 AS131090 CAT ON Net ISP ในประเทศ 100 Gbps. IPv4
19 AS45413 ServeNET ISP ในประเทศ 50 Mbps. IPv4
20 AS55465 TT&T ISP ในประเทศ 300 Mbps. IPv4
21 AS55403 PTT ICT ISP ในประเทศ 250 Mbps. IPv4
22 AS56309 SIAMDATA ISP ในประเทศ 2 Mbps. IPv4
23 AS9737 TOT-ISP ISP ในประเทศ 30 Gbps. IPv4
24 AS134509 1-TO-ALL ISP ในประเทศ 30 Mbps. IPv4
25 AS4621 UniNet Government 60 Gbps. IPv4
26 AS38328 ICT MOF Government 200 Mbps. IPv4
27 AS45430 AWN-IIG (SBN) IIG 500 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
28 AS6762 Telecom Italia (SG) International Providers 1.5 Gbps. Transit
29 AS17676 SOFTBANK (KT) International Providers 1 Gbps. Transit
30 AS1273 Vodafone (FR) International Providers 8 Gbps. Transit
31 AS59360 BBIX (SG) International Providers 1 Gbps. Peering
32 AS2516 KDDI (HK) International Providers 9.6 Gbps. Transit
33 AS13538 LAIIX (US) International Providers 10 Gbps. Peering
34 AS4766 Korea Telecom (HK) International Providers 15 Gbps. Transit
35 AS3356 Level3 (US) International Providers 20 Gbps. Transit
36 AS2914 NTT (HK) International Providers 12 Gbps. Transit
37 AS2914 NTT (SG) International Providers 10 Gbps. Transit
38 AS3491 PCCW (HK) International Providers 8.4 Gbps. Transit
39 AS7473 SingTel (SG) International Providers 10 Gbps. Transit
40 AS6453 TATA (US) International Providers 4 Gbps. Transit
41 AS6453 TATA (SG) International Providers 5 Gbps. Transit
42 AS1299 TeliaSonera (HK) International Providers 5.5 Gbps. Transit
43 AS1299 TeliaSonera (SG) International Providers 5.5 Gbps. Transit
44 AS4635 HKIX (HK) International Providers 20 Gbps. Peering
45 AS1200 AMS-IX (AN) International Providers 7.35 Gbps. Peering
46 AS65517 Equinix San Jose (US) International Providers 10 Gbps. Peering
47 AS65517 Equinix (FR) International Providers 10 Gbps. Peering
48 AS6695 DE-CIX (GER) International Providers 10 Gbps. Peering
49 AS5459 LINX (UK) International Providers 10 Gbps. Peering
50 AS6939 Hurricane US) International Providers 10 Gbps. Peering
51 AS38861 StarHub (SG) International Providers 622 Mbps. Peering
52 AS15169 Google (HK) International Providers 40 Gbps. Peering
53 AS8074 Microsoft (HK) International Providers 10 Gbps. Peering
54 AS8075 Microsoft (US) International Providers 10 Gbps. Peering
55 AS703 Verizon (HK) International Providers 155 Mbps. Peering
56 AS4755 TATA (IN) International Providers 45 Mbps. Peering
57 AS4788 TM (MY) International Providers 932 Mbps. Peering
58 AS4657 StarHub (SG) International Providers 1 Gbps. Peering
59 AS4637 Telstra (SG) International Providers 310 Mbps. Peering
60 AS15169 Google (SG) International Providers 40 Gbps. Peering
61 AS4637 Telstra (HK) International Providers 1.244 Gbps. Peering
62 AS9299 PLDT (PH) International Providers 155 Mbps. Peering
63 AS59360 BBIX (HK) International Providers 10 Gbps. Peering
64 AS8966 Etisalat (UAE) International Providers 310 Mbps. Peering
65 AS3786 LG DACOM (KR) International Providers 310 Mbps. Peering
66 AS32934 Facebook (SG) International Providers 20 Gbps. Peering
67 AS19996 Any2Coresite (US) International Providers 10 Gbps. Peering
68 AS45899 VNPT Corp (VN) International Providers 1 Gbps. Peering
69 AS3462 CHT-I HiNet (TW)  International Providers 310 Mbps. Peering
70 AS9505 CHT-I (TW) International Providers 155 Mbps. Peering
71 AS24115 Equinix (SG) International Providers 30 Gbps. Peering
72 AS45558 MPT (MM) International Providers 1.622 Gbps. IPv4
73 AS34307 NLIX (NL) International Providers 10 Gbps. Peering
AS45796  BB Connect-IIG (UIH/ BEENET)  
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS38794 UIH (Beenet) ISP ในประเทศ 200 Gbps. IPv6 Dual Stack
2 AS45581 Infonet ISP ในประเทศ 50 Mbps. IPv4
3 AS10089 DTAC-IIG IIG 1 Gbps. Transit
4 AS59360 BBIX (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
5 AS2914 NTT (SG) International Providers 2 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
6 AS3491 PCCW  (SG) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
7 AS38895 Amazon (SG) International Providers 1 Gbps. Peering
8 AS24482 HostSG (SG) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
9 AS15169 Google (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
10 AS2516 KDDI (SG)  International Providers 100 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
11 AS18106 Viewqwest (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
12 AS9226 1-Net (SG) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
13 AS4775 Globe Telecom  (SG) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
14 AS8075 Microsoft (SG) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
15 AS55518 SGIX (SG) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
16 AS24115 Equinix (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
17 AS6939 Hurricane (SG)  International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
18 AS32934 Facebook (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
19 AS8674 Netnod (SG) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
20 AS10310 Yahoo (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
21 AS36408 CDNetworks (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
22 AS15133 EdgeCast (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
23 AS36692 OpenDNS (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
24 AS20940 Akamai (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
25 AS13414 Twitter (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
26 AS3491 PCCW (HK) International Providers 300 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
27 AS41690 Dailymotion (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
28 AS714 Apple (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
29 AS13335 CloudFlare (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
30 AS45102 Alibaba (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
31 AS2906 Netflix (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
AS7568  CSL-IIG 
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS4750 CS Loxinfo ISP ในประเทศ 40 Gbps. IPv6 Dual Stack
2 AS45458 SBN-ISP ISP ในประเทศ 20 Mbps. IPv4
3 AS23947 Moratel (ID) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
4 AS38182 EXTREMEBB (MY) International Providers
5 AS38158 CBN Networks (ID) International Providers
6 AS32934 Facebook (SG) International Providers
7 AS26972 SIRIUS (US) International Providers
8 AS23939 EZNETSOLS (SG) International Providers
9 AS8781 Qatar Telecom (QA) International Providers
10 AS38895 Amazon (SG) International Providers
11 AS3856 PCH (US) International Providers
12 AS17451 Biznet (ID) International Providers
13 AS8966 EMIX (AE) International Providers
14 AS29791 Voxel (SG) International Providers
15 AS24203 XLNET (ID) International Providers
16 AS10310 Yahoo (SG) International Providers
17 AS7595 ReadySpace (SG) International Providers
18 AS45147 NAP INFO (SG) International Providers
19 AS36408 CDNetworks (SG) International Providers
20 AS8071 Microsoft (SG) International Providers
21 AS9989 Equinix (SG) International Providers
22 AS10026 Telstra (SG) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
23 AS1299 TeliaSonera (FR) International Providers 500 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
24 AS3491 PCCW (SG) International Providers 2 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
25 AS6762 Telecom Italia (SG) International Providers 500 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
26 AS4657 StarHub (SG) International Providers 200 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
27 AS7473 SingTel (SG) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
28 AS6453 TATA (SG) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
29 AS15169 Google (SG) International Providers 10 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
30 AS6453 TATA (UK) International Providers 200 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
31 AS2914 NTT (SG) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
32 AS9498 BHARTI Airtel (UK) International Providers 100 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
33 AS15169 Google (MY) International Providers 10 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
34 AS15412 Global Cloud Xchange (SG) International Providers 500 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
AS45629  JasTel-IIG  
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS7616 Ji-NET ISP ในประเทศ 10 Gbps. Transit
2 AS45758 Triple T Internet/ Triple T Broadband ISP ในประเทศ 500 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
3 AS4741 SAMART Infonet ISP ในประเทศ 200 Mbps. IPv6 Dual Stack
4 AS7693 KSC ISP ในประเทศ 1.5 Gbps. IPv6 Dual Stack
5 AS4618 INET ISP ในประเทศ 2.2 Gbps. Transit
6 AS45455 2S1N ISP ในประเทศ 500 Mbps. Transit
7 AS45328 ISPIO (NIPA) ISP ในประเทศ 20 Mbps. IPv6 Dual Stack
8 AS3491 PCCW (SG) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
9 AS15169 Google (MY) International Providers 320 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
10 AS9304 HGC (HK) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
11 AS174 COGENT (US) International Providers 5 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
12 AS3356 Level3 (US) International Providers 4 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
13 AS3320 DTAG (FR) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
14 AS51706 FRANCE IX  International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
15 AS32934 Facebook (SG) International Providers 100 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
16 AS24115 Equinix (SG)   International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
17 AS4635 HKIX (HK) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
18 AS10310 Yahoo (SG) International Providers 1 Gbps. Peering
19 AS8075 Microsoft (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
20 AS4809 China Telecom (HK) International Providers 3 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
21 AS7473 SingTel (SG) International Providers 4 Gbps. Transit
22 AS1273 C&W (SG) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
23 AS3257 TINET (SG)  International Providers 100 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
24 AS1200 AMS-IX (AN) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Tunneling
25 AS24115 Equinix (FR) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
26 AS6453 TATA (SG) International Providers 7 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
27 AS4788 TM (MY) International Providers 1 Gbps. IPv4
28 AS2914 NTT (SG) International Providers 200 Mbps. IPv4
29 AS15412 Global Cloud Xchange (SG) International Providers 1.3 Gbps. Transit
30 AS32934 Facebook (MY) International Providers 100 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
31 AS22822 Limelight (SG) International Providers 20 Gbps. Peering
32 AS23576 NHN (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
33 AS714 Apple (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
34 AS45430 AWN IIG(SBN) IIG 1 Gbps. IPv6 Dual Stack
35 AS2906 Netflix (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
36 AS46489 Twitch(SG) International Providers 40 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
37 AS13414 Twitter (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
AS45430  AWN-IIG (SBN)   
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS45458 AWN-ISP (SBN) ISP ในประเทศ 840 Gbps IPv6 Dual Stack
2 AS17565 ADC ISP ในประเทศ 10 Gbps. IPv4
3 AS4651 CAT-IIG IIG 500 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
4 AS32934 Facebook (MY) International Providers 100 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
5 AS15169 Google (SG) International Providers 30 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
6 AS8069 Microsoft (SG) International Providers 1 Gbps. Peering
7 AS2914 NTT (SG) International Providers 10 Gbps. Transit
8 AS9498 Airtel (SG) International Providers 10 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
9 AS9505 CHT (HK) International Providers 10 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
10 AS23576 NHN (SG)  International Providers 20 Gbps. Peering
11 AS4635 HKIX (HK) International Providers 10 Gbps. IPv4
12 AS55536 PAC switch (HK) International Providers IPv4
13 AS9658 ETPI (HK) International Providers IPv4
14 AS38726 VTC (HK) International Providers IPv4
15 AS132203 Tencent (HK) International Providers Peering
16 AS22822 Limelight (HK) International Providers IPv6 Dual Stack
17 AS13335 CloudFlare (HK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
18 AS15133 EdgeCast (HK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
19 AS10310 Yahoo (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
20 AS38895 Amazon (SG) International Providers
21 AS29791 Voxel (SG) International Providers
22 AS36351 SoftLayer (SG) International Providers
23 AS36408 CDNetworks (SG) International Providers
24 AS7713 TELIN (SG) International Providers
25 AS6939 Hurricane (SG) International Providers
26 AS4844 SuperInternet (SG) International Providers
27 AS15133 EdgeCast (SG) International Providers
28 AS20940 Akamai (SG) International Providers
29 AS132132 MyRepublic (SG) International Providers
30 AS10158 KAKAO (SG) International Providers IPv4
31 AS3856 PCH (SG) International Providers IPv4
32 AS199524 WarGaming (SG) International Providers Peering
33 AS22822 Limelight (SG) International Providers IPv6 Dual Stack
34 AS54113 FASTLY (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
35 AS32934 Facebook (SG) International Providers 60 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
36 AS63832 Megaport (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
37 AS1273 Vodafone (SG) International Providers 10 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
38 AS15169 Google (MY) International Providers 60 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
39 AS7473 Singtel (SG) International Providers 20 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
40 AS6762 Telecom Italia (SG) International Providers 20 Gbps. IPv6 Dual Stack
41 AS24218 GTC (MY) International Providers 20 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
42 AS4788 Telekom Malaysia (MY) International Providers 10 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
43 AS59360 BBIX (SG) International Providers 10 Gbps. IPv4
44 AS41690 Dailymotion (SG) International Providers IPv4
45 AS6939 Hurricane (SG) International Providers IPv4
46 AS10310 Yahoo (SG) International Providers IPv4
47 AS13335 CloudFlare (SG) International Providers IPv4
48 AS17961 mitene internet (SG) International Providers IPv4
49 AS2518 BIGLOBE (SG) International Providers IPv4
50 AS8075 Microsoft (MY) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
51 AS714 Apple (SG) International Providers 10 Gbps. IPv6 Dual Stack
52 AS8330 LONAP (UK) International Providers 1 Gbps. IPv6 Dual Stack
53 AS24115 Equinix-Palo Alto (US) International Providers 1 Gbps. IPv6 Dual Stack
54 AS45629 JasTel-IIG IIG 1 Gbps. IPv6 Dual Stack
55 AS46489 Twicth (SG) International Providers 10 Gbps. Transit
56 AS32590 VALVE (SG) International Providers 10 Gbps. IPv6 Dual Stack
57 AS15133 EdgeCast (SG) International Providers 10 Gbps. IPv6 Dual Stack
58 AS3491 PCCW (SG) International Providers 10 Gbps. IPv6 Dual Stack
59 AS24115 Equinix (SG) International Providers 10 Gbps. IPv6 Dual Stack
60 AS6762 Telecom Italia (HK) International Providers 10 Gbps. IPv6 Dual Stack
AS132876  SYMC-IIG  
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS132880 Symphony-ISP ISP ในประเทศ 40 Gbps. IPv6 Dual Stack
2 AS55465 TT&T/AMNEX ISP ในประเทศ 10 Gbps IPv6 Dual Stack
3 AS23884 PROEN Internet ISP ในประเทศ 150 Mbps IPv6 Dual Stack
4 AS4776 A-Net ISP ในประเทศ 200 Mbps IPv6 Dual Stack
5 AS4621 UniNet Government 10 Gbps IPv6 Dual Stack
6 AS9304 HGC (SG) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
7 AS32934 Facebook (SG) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
8 AS24115 Equinix (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
9 AS13414 Twitter  (SG) International Providers Peering
10 AS44654 Media Net (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
11 AS15133 EdgeCast  (SG) International Providers Peering
12 AS36351 SoftLayer (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
13 AS45352 IP ServerOne (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
14 AS14413 LinkedIn (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
15 AS7642 Dhiraagu (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
16 AS8674 Netnod (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
17 AS36408 CDNetworks (SG) International Providers Peering
18 AS6939 Hurricane (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
19 AS32590 VALVE (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
20 AS18106 Viewqwest (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
21 AS8781 Qatar Telecom (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
22 AS26496 GoDaddy (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
23 AS36692 OpenDNS (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
24 AS17451 Biznet (SG)  International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
25 AS20940 Akamai (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
26 AS8075 Microsoft (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
27 AS10310 Yahoo (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
28 AS23576 NHN (SG) International Providers Peering
29 AS4826 Vocus (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
30 AS24218 GTC  (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
31 AS3303 Swisscom (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
32 AS9381 Wharf T&T (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
33 AS4761 INDOSAT (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
34 AS13335 CloudFlare (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
35 AS23939 EZNETSOLS (SG) International Providers Peering
36 AS38895 Amazon (SG) International Providers Peering/IPv6 Dual Stack
37 AS24482 HostSG (SG) International Providers Peering/IPv6 Dual Stack
38 AS29791 Voxel (SG) International Providers Peering/IPv6 Dual Stack
39 AS21859 Zenlayer (SG) International Providers Peering/IPv6 Dual Stack
40 AS23947 Moratelindo (SG) International Providers Peering/IPv6 Dual Stack
41 AS132132 MyRepublic (SG) International Providers Peering/IPv6 Dual Stack
42 AS42 WoodyNet (SG) International Providers Peering/IPv6 Dual Stack
43 AS3856 PCH (SG) International Providers Peering/IPv6 Dual Stack
44 AS22822 Limelight (SG) International Providers Peering/IPv6 Dual Stack
45 AS10158 Kakao (SG) International Providers Peering/IPv6 Dual Stack
46 AS199524 Wargaming (SG) International Providers Peering/IPv6 Dual Stack
47 AS4844 SuperInternet (SG) International Providers Peering/IPv6 Dual Stack
48 AS8966 Etisalat (SG) International Providers Peering/IPv6 Dual Stack
49 AS7713 Telin (SG) International Providers Peering/IPv6 Dual Stack
50 AS33891 Core-Backbone (SG) International Providers Peering/IPv6 Dual Stack
51 AS133165 Digital Ocean (SG) International Providers Peering/IPv6 Dual Stack
52 AS45634 Sparkstation (SG) International Providers Peering/IPv6 Dual Stack
53 AS2906 Netflix (SG) International Providers Peering/IPv6 Dual Stack
54 AS41690 Daliymotion (SG) International Providers Peering/IPv6 Dual Stack
55 AS63516 TransHybrid (SG) International Providers Peering/IPv6 Dual Stack
56 AS54113 FASTLY (SG) International Providers Peering/IPv6 Dual Stack
57 AS2497 IIJ (SG) International Providers Peering/IPv6 Dual Stack
58 AS38623 Metfone (KH) International Providers 5 Gbps. Peering
59 AS714 APPLE (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
60 AS15169 Google (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
61 AS2914 NTT (SG) International Providers 450 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
62 AS238235 Mekongnet (KH) International Providers 1 Gbps. IPv6 Dual Stack
63 AS15169 Google (MY) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
64 AS38901 Ezecom (KH) International Providers 150 Mbps. IPv6 Dual Stack
65 AS7473 SingTel (SG) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
66 AS1299 Telia Sonera (SG) International Providers 2 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
67 AS3257 GTT (SG) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
68 AS6453 TATA (SG) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
69 AS8714 LINX (UK) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
70 AS61955 ColocationIX (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
71 AS46489 Twicth (UK) International Providers Peering/
72 AS2119 Telenor (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
73 AS19679 Dropbox (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
74 AS8560 1&1 Internet (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
75 AS20773 HostEurope (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
76 AS30844 Liquid Telecom (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
77 AS3223 Voxility (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
78 AS29636 Catalyst2 (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
79 AS6730 Sunrise (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
80 AS13037 Zen Internet (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
81 AS41690 Daliymotion (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
82 AS47869 Netrouting (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
83 AS42 PCH (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
84 AS8365 MANDA (UK) International Providers Transit/ IPv6 Dual Stack
85 AS6695 DE-CIX (DE) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
86 AS8365 MANDA (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
87 AS46489 Twicth (DE) International Providers Peering
88 AS42 PCH (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
89 AS29140 HostServer (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
90 AS2119 Telenor (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
91 AS19679 Dropbox (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
92 AS8560 1&1 Internet (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
93 AS20773 HostEurope (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
94 AS42416 Comnet (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
95 AS30844 Liquid Telecom (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
96 AS15598 QSC AG (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
97 AS43350 NFOrce (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
98 AS3223 Voxility (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
99 AS6730 Sunrise (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
100 AS41690 Daliymotion (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
101 AS47869 Netrouting (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
102 AS6777 AMS-IX (NL) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
103 AS21478 PLEX (NL) International Providers Peering
104 AS9150 InterConnect (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
105 AS8365 MANDA (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
106 AS46489 Twicth (NL) International Providers Peering
107 AS51185 Mainsoft (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
108 AS2119 Telenor (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
109 AS19679 Dropbox (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
110 AS8560 1&1 Internet (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
111 AS30844 Liquid Telecom (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
112 AS3223 Voxility (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
113 AS6730 Sunrise (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
114 AS41690 Daliymotion (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
115 AS47869 Netrouting (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
116 AS25369 Bandwidth Technologies (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
117 AS46489 Twitch (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
118 AS32590 VALVE (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
119 AS51706 FRANCE IX International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
120 AS17726 Telecom Cambodia (KH) International Providers 1 Gbps. Peering
121 AS24337 SKY Telecom (Lao) International Providers 40 Mbps. Peering
AS58430  TCCT-IIG  
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS38040 TOT-IIG IIG 300 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
2 AS17887 TCCT-ISP ISP ในประเทศ 2 Gbps. Transit
3 AS45223 OTARO ISP ในประเทศ 1 Gbps. IPv4
4 AS45142 Loxley ISP ในประเทศ 300 Mbps. Transit
5 AS9505 CHT-I (HK) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
6 AS9902 NTC (KH) International Providers 1 Gbps. Peering
7 AS36351 SoftLayer (SG) International Providers 1 Gbps. IPv4
8 AS3856 PCH (SG) International Providers
9 AS13414 Twitter (SG) International Providers
10 AS2906 Netflix (SG) International Providers
11 AS10310 Yahoo (SG) International Providers
12 AS32590 VALVE (SG) International Providers
13 AS13335 CloudFlare (SG) International Providers
14 AS23939 EZNETSOLS (SG) International Providers
15 AS20940 Akamai (SG) International Providers
16 AS24115 Equinix (SG) International Providers
17 AS36408 CDNetworks (SG) International Providers
18 AS17451 Biznet (SG) International Providers
19 AS133165 Digital Ocean (SG) International Providers
20 AS8075 Microsoft (SG) International Providers
21 AS8674 Netnod (SG) International Providers
22 AS15169 Google (SG) International Providers
23 AS6939 Hurricane (SG) International Providers
24 AS24218 GTC (SG) International Providers
25 AS4761 INDOSAT (SG) International Providers
AS38082  TIG-IIG 
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS7470 True Internet ISP ในประเทศ 502 Gbps. IPv6 Dual Stack
2 AS38566 NTT (TH) ISP ในประเทศ 400 Mbps. IPv6 Dual Stack
3 AS7693 KSC ISP ในประเทศ 2.175 Gbps. IPv6 Dual Stack
4 AS23884 PROEN Internet ISP ในประเทศ 600 Mbps. IPv6 Dual Stack
5 AS24187 KIRZ ISP ในประเทศ 600 Mbps. IPv6 Dual Stack
6 AS7654 ISSP ISP ในประเทศ 800 Mbps. IPv6 Dual Stack
7 AS4741 SAMART Infonet ISP ในประเทศ 200 Mbps. IPv6 Dual Stack
8 AS4776 A-Net ISP ในประเทศ 100 Mbps. IPv4
9 AS45142 Loxley ISP ในประเทศ 350 Mbps. IPv4
10 AS45328 ISPIO (NIPA) ISP ในประเทศ 50 Mbps. IPv6 Dual Stack
11 AS4618 INET ISP ในประเทศ 200 Mbps. IPv4
12 AS23927 Milcom ISP ในประเทศ 50 Mbps. IPv4
13 AS56309 SIAMDATA ISP ในประเทศ 75 Mbps. IPv4
14 AS3257 GTT (UK) International Providers 10 Gbps. Transit
15 AS6453 TATA (SG) International Providers 20 Gbps. Transit
16 AS2914 NTT (SG) International Providers 10 Gbps. Transit
17 AS174 COGENT (US) International Providers 12 Gbps. Transit
18 AS1239 Sprint (US) International Providers 10 Gbps. Transit
19 AS7473 SingTel (SG) International Providers 20 Gbps. Transit
20 AS10310 Yahoo (US) International Providers 1 Gbps. Peering
21 AS15169 Google (SG) International Providers 80 Gbps. Peering
22 AS15169 Google (MY) International Providers 140 Gbps. Peering
23 AS22822 Limelight (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
24 AS4657 StarHub (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
25 AS20940 Akamai (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
26 AS5459 LINX (UK) International Providers 11 Gbps. Peering
27 AS9989 Equinix (SG) International Providers 30 Gbps. Peering
28 AS8071 Microsoft (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
29 AS4635 HKIX (HK) International Providers 4 Gbps. Peering
30 AS8075 Microsoft (US) International Providers 10 Gbps. Peering
31 AS24115 Equinix (HK) International Providers 10 Gbps. Peering
32 AS27354 Equinix (US)  International Providers 10 Gbps. Peering
33 AS32934 Facebook (SG) International Providers 120 Gbps. Peering
34 AS22822 Limelight (US) International Providers 10 Gbps. Peering
35 AS32934 Facebook (HK) International Providers 10 Gbps. Peering
36 AS1299 TeliaSonera (NL) International Providers 10 Gbps. Transit
37 AS32934 Facebook (MY) International Providers 40 Gbps. Peering
38 AS59360 BBIX (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
39 AS32590 VALVE (SG) International Providers 20 Gbps. Peering
40 AS9293 NTT (HK) International Providers 2 Gbps. Peering
AS38040  TOT-IIG  
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS9737 TOT ISP ISP ในประเทศ 460 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
2 AS17887 TCCT-ISP ISP ในประเทศ 100 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
3 AS38450 GIN = Government Information Network Government 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
4 AS23974 MOE =  Ministry of Education Government 15 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
5 AS38040 TCCT-IIG IIG 300 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
6 AS4618 INET  ISP ในประเทศ 1.6 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
7 AS23884 PROEN Internet  ISP ในประเทศ 50 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
8 AS23576 NHN (SG) International Providers 40 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
9 AS24115 Equinix (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
10 AS15169 Google (MY) International Providers 160 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
11 AS9269 HKBN (HK) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
12 AS1299 TeliaSonera (SG) International Providers 5 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
13 AS6762 Telecom Italia (SG) International Providers 5 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
14 AS32590 VALVE (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
15 AS32934 Facebook (MY) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
16 AS20940 Akamai (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
17 AS3356 SG.GS (SG) International Providers 20 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
18 AS15133 EdgeCast (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
19 AS8075 Microsoft (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
20 AS38621 Limelight (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
21 AS32934 Facebook (SG) International Providers 60 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
22 AS3257 GTT (HK) International Providers 5 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
23 AS6762 Telecom Italia (HK) International Providers 5 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
24 AS4635 HKIX (HK)   International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
25 AS23815 JPIX (JP)   International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
26 AS23640 BBIX (JP) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
27 AS41690 Dailymotion (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
28 AS714 Apple (SG) International Providers 40 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
29 AS13335 Cloudflare (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
30 AS46489 Twicth (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
31 AS38895 Amazon (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
32 AS8714 LINX (UK) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
33 AS15169 Google (SG) International Providers 40 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
34 AS3491 PCCW(HK) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
35 AS4766 Korea Telecom (HK) International Providers 5 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
36 AS4657 StarHub (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
37 AS2906 Netflix (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
AS10089  DTAC-IIG  
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS9587 Dtac Trinet ISP ในประเทศ 400 Gbps. Transit
2 AS45796 BB Connect-IIG IIG 1 Gbps. Transit
3 AS24115 Equinix (HK) International Providers 10 Gbps. IPv4
4 AS6453 TATA (HK) International Providers 10 Gbps. IPv4
5 AS6453 TATA (SG) International Providers 10 Gbps. Transit
6 AS1299 TeliaSonera (SG) International Providers 5 Gbps. Transit
7 AS15169 Google (SG) International Providers 20 Gbps. IPv4
8 AS32934 Facebook (MY) International Providers 30 Gbps. IPv4
9 AS24115 Equinix (SG) International Providers 20 Gbps. Peering
10 AS15169 Google (MY) International Providers 40 Gbps. Peering
11 AS32934 Facebook (SG) International Providers 80 Gbps. Peering
12 AS1273 Vodafone International Providers 5 Gbps. IPv4
13 AS23576 NHN (SG) International Providers 10 Gbps. IPv4
AS9931  CAT-ISP  
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS10226 ETL (LA) International Providers 1.6 Gbps. IPv4
2 AS9873 LAO Telecom (LA) International Providers 2 Gbps. IPv4
3 AS24115 Equinix (SG) International Providers 1 Gbps. Peering
4 AS9505 CHT-I (TW) International Providers 0.09 Gbps. Peering
5 AS131267 UNITEL (LA) International Providers 350 Mbps. IPv4
AS4750  CS Loxinfo  
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS4651 CAT-IIG IIG 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
2 AS7568 CSL-IIG IIG 40 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
3 AS2042 JARING (MY) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
4 AS17715 CHTTL-TW (TW) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
AS4618  INET  
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS4651 CAT-IIG IIG 200 Mbps. IPv4
2 AS38040 TOT-IIG IIG 1.4 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
3 AS45629 JasTel-IIG IIG 500 Mbps. Transit
4 AS38082 TIG-IIG IIG 200 Mbps. IPv4
5 AS7473 SingTel International Providers 51.128 Mbps. Transit
AS38566  NTT (TH)  
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS4651 CAT-IIG IIG 200 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
2 AS38082 TIG-IIG IIG 350 Mbps. Transit/ Ipv6 Dual Stack
3 AS2914 NTT (SG) International Providers 350 Mbps. Transit/ Ipv6 Dual Stack
AS4765  Pacnet  
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS4651 CAT-IIG IIG 350 Mbps. Peering
2 AS10026 Telstra (SG) International Providers 300 Mbps. Peering
AS56309  SiamData  
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS4651 CAT-IIG IIG 2 Mbps. Transit
2 AS38082 TIG-IIG IIG 20 Mbps. Transit
3 AS9304 HGC (HK) International Providers 50 Mbps. Transit
AS4741  Samart Infonet  
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS45629 JasTel-IIG IIG 150 Mbps. IPv6 Dual Stack
2 AS38082 TIG-IIG IIG 100 Mbps. IPv6 Dual Stack
3 AS2914 NTT (SG) International Providers 50 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
AS24475  ThaiREN  
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS24490 TEIN4 (HK) International Providers 1 Gbps. Transit
2 AS17934 JGN-IX (SG) International Providers 1 Gbps. Transit
AS45758  Triple T Internet/ Triple T Broadband  
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS4651 CAT-IIG IIG 10 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
2 AS45629 JasTel-IIG IIG 500 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
3 AS3356 L3 (US) International Providers 4 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
4 AS19996 Any2Coresite (US) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
5 AS8075 Microsoft (US) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
6 AS24115 Equinix-SJC (US) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
7 AS6453 TATA (US) International Providers 2 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
8 AS174 Cogent (US) International Providers 5 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
9 AS2914 NTT (SG) International Providers 5 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
10 AS1273 C&W (FR) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
11 AS1299 Telesonera (FR) International Providers 2 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
12 AS15412 Global Cloud Xchang (SG) International Providers 3 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
13 AS4436 nLayer (US) International Providers 4 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
14 AS9505 CHT (SG) International Providers 3 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
15 AS6695 DE-CIX (Ger) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
16 AS6762 Telecom Italia (FR) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
17 AS3491 PCCW (HK) International Providers 2.5 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
18 AS46786 PAIX (US) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
19 AS174 COGENT (FR) International Providers 3 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
AS23884  PROEN Internet   
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS4651 CAT-IIG IIG 300 Mbps. IPv4
2 AS132876 SYMC-IIG IIG 100 Mbps. IPv6 Dual Stack
3 AS38082 TIG-IIG IIG 260 Mbps. IPv6 Dual Stack
4 AS45474 NexusGuard (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
5 AS45474 NexusGuard (HK) International Providers 10 Gbps. Peering
AS38794  UIH (Beenet)  
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS4651 CAT-IIG IIG 700 Mbps. IPv6 Dual Stack
2 AS45796 BB Cinnect-IIG (UIH/BEENET) IIG 200 Gbps. IPv6 Dual Stack
3 AS12076 Microsoft (SG) International Providers 2 Gbps. IPv4
4 AS38895 Amazon (SG) International Providers 1 Gbps. IPv4
AS24187  KIRZ  
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS4651 CAT-IIG IIG 400 Mbps. IPv4
2 AS38082 TIG-IIG IIG 400 Mbps. IPv6 Dual Stack
3 AS9505 CHT (SG) International Providers 300 Mbps. IPv4
4 AS2914 NTT (SG) International Providers 800 Mbps. IPv4
5 AS24218 GTC (MY) International Providers 200 Mbps. IPv4