ข้อมูลการการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
AS4651  CAT-IIG 
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS9931 CAT-ISP ISP ในประเทศ 80 Gbps. IPv4
2 AS4618 INET ISP ในประเทศ 200 Mbps. IPv4
3 AS4765 PACNET ISP ในประเทศ 350 Mbps. Peering
4 AS4776 A-Net ISP ในประเทศ 22 Mbps. IPv4
5 AS4741 SAMART Infonet ISP ในประเทศ 40 Mbps. IPv6 Dual Stack
6 AS45758 Triple T Internet ISP ในประเทศ 10 Gbps. IPv6 Dual Stack
7 AS24187 KIRZ ISP ในประเทศ 175 Mbps. IPv4
8 AS23884 PROEN Internet ISP ในประเทศ 300 Mbps. IPv4
9 AS4750 CS Loxinfo ISP ในประเทศ 1 Gbps. IPv6 Dual Stack
10 AS7470 True Internet ISP ในประเทศ 66.5 Gbps. IPv4
11 AS9413 FTTH ISP ในประเทศ 50 Mbps. IPv4
12 AS38794 BeeNet ISP ในประเทศ 600 Mbps. IPv6 Dual Stack
13 AS38888 MILCOM ISP ในประเทศ 270 Mbps. IPv4
14 AS45142 Loxley ISP ในประเทศ 250 Mbps. IPv4
15 AS45328 ISPIO (NIPA) ISP ในประเทศ 130 Mbps. IPv4
16 AS10089 DTAC Network ISP ในประเทศ 9 Gbps. IPv4
17 AS45606 101 Global ISP ในประเทศ 1 Mbps. IPv4
18 AS38566 NTT (TH) ISP ในประเทศ 200 Mbps. IPv6 Dual Stack
19 AS45456 NetTree ISP ในประเทศ 30 Mbps. IPv4
20 AS24491 My Telecom   ISP ในประเทศ 45 Mbps. IPv4
21 AS131090 CAT ON Net ISP ในประเทศ 50 Gbps. IPv4
22 AS45413 ServeNET ISP ในประเทศ 30 Mbps. IPv4
23 AS55465 TT&T ISP ในประเทศ 300 Mbps. IPv4
24 AS55403 PTT ICT ISP ในประเทศ 150 Mbps. IPv4
25 AS5639 SIAMDATA ISP ในประเทศ 2 Mbps. IPv4
26 AS9737 TOT-ISP ISP ในประเทศ 9 Gbps. IPv4
27 AS4621 UniNet ISP ในประเทศ 60 Gbps. IPv4
28 AS1273 Vodafone International Providers 8 Gbps. Transit
29 AS174 COGENT International Providers 5 Gbps. Transit
30 AS2516 KDDI (HK) International Providers 4 Gbps. Transit
31 AS13538 LAIIX International Providers 10 Gbps. Peering
32 AS4766 Korea Telecom International Providers 12 Gbps. Transit
33 AS3356 Level3 International Providers 10 Gbps. Transit
34 AS2914 NTT (HK) International Providers 7 Gbps. Transit
35 AS2914 NTT (SG) International Providers 8 Gbps. Transit
36 AS3491 PCCW International Providers 7 Gbps. Transit
37 AS7473 SingTel International Providers 10 Gbps. Transit
38 AS6453 TATA (US) International Providers 8 Gbps. Transit
39 AS6453 TATA (SG) International Providers 4 Gbps. Transit
40 AS6762 Telecom Italia International Providers 2.5 Gbps. Transit
41 AS1299 TeliaSonera (HK) International Providers 3 Gbps. Transit
42 AS1299 TeliaSonera (SG) International Providers 3 Gbps. Transit
43 AS3257 TINET International Providers 4 Gbps. Transit
44 AS4635 HKIX (HK) International Providers 10 Gbps. Peering
45 AS1200 AMS-IX (AN) International Providers 2 Gbps. Peering
46 AS65517 Equinix San Jose International Providers 10 Gbps. Peering
47 AS24990 Equinix (Paris) International Providers 1 Gbps. Peering
48 AS7473 SingTel International Providers 45 Mbps. Peering
49 AS5459 LINX (UK) International Providers 10 Gbps. Peering
50 AS6939 Hurricane International Providers 10 Gbps. Peering
51 AS38861 StarHub International Providers 622 Mbps. Peering
52 AS15169 Google (HK) International Providers 20 Gbps. Peering
53 AS8074 Microsoft (HK) International Providers 10 Gbps. Peering
54 AS8075 Microsoft (US) International Providers 12 Gbps. Peering
55 AS703 Verizon International Providers 155 Mbps. Peering
56 AS4755 TATA International Providers 45 Mbps. Peering
57 AS4788 TM (MY) International Providers 932 Mbps. Peering
58 AS4657 StarHub International Providers 1 Gbps. Peering
59 AS4637 Reach (SG) International Providers 310 Mbps. Peering
60 AS15169 Google (SG) International Providers 40 Gbps. Peering
61 AS4637 Reach (HK) International Providers 1.244 Gbps. Peering
62 AS9299 PLDT International Providers 155 Mbps. Peering
63 AS59360 BBIX (HK) International Providers 10 Gbps. Peering
64 AS4725 SoftBank Telecom International Providers 1 Gbps. Peering
65 AS4761 INDOSAT (SG) International Providers 45 Mbps. Peering
66 AS8966 EMIX (AE) International Providers 310 Mbps. Peering
67 AS3786 LG DACOM (KR) International Providers 310 Mbps. Peering
68 AS4609 CTM (Macau) International Providers 45 Mbps. Peering
69 AS19996 Any2Coresite (US) International Providers 10 Gbps. Peering
70 AS45899 VNPT Corp (VN) International Providers 155 Mbps. Peering
71 AS3462 CHT-I HiNet  International Providers 310 Mbps. Peering
72 AS9505 CHT-I International Providers 155 Mbps. Peering
73 AS9989 Equinix (SG) International Providers 20 Gbps. Peering
74 AS45558 MPT International Providers 622 Mbps. IPv4
AS45796  BB Connect-IIG  
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS38794 BeeNet ISP ในประเทศ 40 Gbps. IPv6 Dual Stack
2 AS59360 BBIX (SG) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
3 AS2914 NTT (SG) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
4 AS3491 PCCW  (SG) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
5 AS38895 Amazon (SG) International Providers 1 Gbps. Peering
6 AS24482 HostSG (SG) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
7 AS15169 Google (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
8 AS2516 KDDI (SG)  International Providers 100 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
9 AS18106 Viewqwest (SG) International Providers 1 Gbps. Peering
10 AS9226 1-Net (SG) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
11 AS4775 Globe Telecom  (SG) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
12 AS8075 Microsoft (SG) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
13 AS55518 SGIX (SG) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
14 AS24115 Equinix (SG) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
15 AS6939 Hurricane (SG)  International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
16 AS32934 Facebook (SG) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
17 AS8674 Netnod (SG) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
18 AS10310 Yahoo (SG) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
19 AS36408 CDNetworks (SG) International Providers 1 Gbps. Peering
20 AS15133 EdgeCast (SG) International Providers 1 Gbps. Peering
21 AS36692 OpenDNS  (SG) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
22 AS20940 Akamai   (SG) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
23 AS13414 Twitter  (SG) International Providers 1 Gbps. Peering
AS7568  CSL-IIG 
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS4750 CS Loxinfo ISP ในประเทศ 40 Gbps. IPv6 Dual Stack
2 AS23947 Moratel (ID) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
3 AS38182 EXTREMEBB (MY) International Providers
4 AS38158 CBN Networks (ID) International Providers
5 AS32934 Facebook (SG) International Providers
6 AS26972 SIRIUS (US) International Providers
7 AS23939 EZNETSOLS (SG) International Providers
8 AS8781 Qatar Telecom (QA) International Providers
9 AS38895 Amazon (SG) International Providers
10 AS3856 PCH (US) International Providers
11 AS17451 Biznet (ID) International Providers
12 AS8966 EMIX (AE) International Providers
13 AS29791 Voxel (SG) International Providers
14 AS24203 XLNET (ID) International Providers
15 AS10310 Yahoo (SG) International Providers
16 AS7595 ReadySpace (SG) International Providers
17 AS45147 NAP INFO (SG) International Providers
18 AS36408 CDNetworks (SG) International Providers
19 AS8071 Microsoft (SG) International Providers
20 AS9989 Equinix (SG) International Providers
21 AS10026 Pacnet (SG) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Tunneling
22 AS1299 TeliaSonera (FR) International Providers 500 Mbps. Transit/ IPv6 Tunneling
23 AS3491 PCCW (SG) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Tunneling
24 AS6762 Telecom Italia International Providers 500 Mbps. Transit/ IPv6 Tunneling
25 AS4657 StarHub International Providers 200 Mbps. Transit/ IPv6 Tunneling
26 AS7473 SingTel International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Tunneling
27 AS6453 TATA International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Tunneling
28 AS15169 Google (SG) International Providers 10 Gbps. Transit/ IPv6 Tunneling
29 AS6453 TATA (UK) International Providers 200 Mbps. Transit/ IPv6 Tunneling
30 AS2914 NTT (SG) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
AS45629  JasTel-IIG  
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS7616 Ji-NET ISP ในประเทศ 2 Gbps. Transit
2 AS45758 Triple T Internet ISP ในประเทศ 60 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
3 AS4741 SAMART Infonet ISP ในประเทศ 120 Mbps. IPv6 Dual Stack
4 AS7693 KSC ISP ในประเทศ 1 Gbps. IPv6 Dual Stack
5 AS4618 INET ISP ในประเทศ 700 Mbps. Transit
6 AS45455 2S1N ISP ในประเทศ 200 Mbps. Transit
7 AS3491 PCCW (SG) International Providers 200 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
8 AS15169 Google (MY) International Providers 27.5 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
9 AS9304 HGC (HK) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
10 AS7018 AT&T (US) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
11 AS174 COGENT (US) International Providers 2 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
12 AS3356 Level3 (US) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
13 AS3320 DTAG (FR) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
14 AS51706 FRANCE IX  International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
15 AS32934 Facebook (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
16 AS24115 Equinix (SG)   International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
17 AS4635 HKIX (HK) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
18 AS10310 Yahoo (SG) International Providers 1 Gbps. Peering
19 AS8075 Microsoft (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
20 AS4809 China Telecom (HK) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
21 AS7473 SingTel (SG) International Providers 2.48 Gbps. Transit
22 AS1273 C&W (SG) International Providers 100 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
23 AS3257 TINET (SG)  International Providers 100 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
24 AS1200 AMS-IX (AN) International Providers 5 Gbps. Peering/ IPv6 Tunneling
25 AS24115 Equinix (FR) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
26 AS6453 TATA (SG) International Providers 2 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
27 AS4788 TM (MY) International Providers 1 Gbps. IPv4
28 AS2914 NTT (SG) International Providers 100 Mbps. IPv4
AS45430  SBN-IIG  
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS17565 ADC-IIG IIG 450 Mbps. IPv4
2 AS45458 SBN-ISP ISP ในประเทศ 20 Gbps IPv6 Dual Stack
3 AS17565 ADC ISP ในประเทศ 20 Gbps. IPv4
4 AS131445 AWN ISP ในประเทศ 80 Gbps. IPv4
5 AS15169 Google (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
6 AS8069 Microsoft (SG) International Providers 1 Gbps. Peering
7 AS2914 NTT (SG) International Providers 10 Gbps. Transit
8 AS3320 DTAG (SG) International Providers 10 Gbps. Transit
9 AS9505 CHT (SG) International Providers 10 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
10 AS1273 C&W (SG)  International Providers 10 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
11 AS9304 HGC (SG) International Providers 10 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
12 AS4635 HKIX (HK) International Providers 10 Gbps. IPv4
13 AS55536 PAC switch (HK) International Providers IPv4
14 AS9658 ETPI (HK) International Providers IPv4
15 AS38726 VTC (HK) International Providers IPv4
16 AS132203 Tencent (HK) International Providers Peering
17 AS10310 Yahoo (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
18 AS38895 Amazon (SG) International Providers
19 AS29791 Voxel (SG) International Providers
20 AS36351 SoftLayer (SG) International Providers
21 AS36408 CDNetworks (SG) International Providers
22 AS7713 TELIN (SG) International Providers
23 AS6939 Hurricane International Providers
24 AS4844 SuperInternet International Providers
25 AS15133 EdgeCast (SG) International Providers
26 AS20940 Akamai (SG) International Providers
27 AS132132 MyRepublic International Providers
28 AS23576 NHN (SG) International Providers
29 AS10158 KAKAO (SG) International Providers IPv4
30 AS3856 PCH (SG) International Providers IPv4
31 AS199524 WarGaming (SG) International Providers Peering
32 AS32934 Facebook (SG) International Providers 20 Gbps. IPv4
33 AS6453 TATA (SG) International Providers 10 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
34 AS58560 AMS-IX (HK) International Providers 1 Gbps. IPv4
35 AS3320 DTAG (HK) International Providers 10 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
36 AS9304 HGC (HK) International Providers 10 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
37 AS15169 Google (MY) International Providers 20 Gbps. IPv4
38 AS7473 Singtel (SG) International Providers 10 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
AS132876  Symphony-IIG  
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS132880 Symphony-ISP ISP ในประเทศ 10 Gbps. IPv6 Dual Stack
2 AS55465 TT&T ISP ในประเทศ 1 Gbps IPv4
3 AS23884 PROEN Internet ISP ในประเทศ 120 Mbps IPv6 Dual Stack
4 AS9304 HGC (SG) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
5 AS24115 Equinix (SG) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
6 AS13414 Twitter  (SG) International Providers Peering
7 AS44654 Media Net (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
8 AS15133 EdgeCast  (SG) International Providers Peering
9 AS36351 SoftLayer (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
10 AS45352 IP ServerOne (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
11 AS14413 LinkedIn (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
12 AS7642 Dhiraagu (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
13 AS8674 Netnod (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
14 AS32934 Facebook (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
15 AS36408 CDNetworks (SG) International Providers Peering
16 AS6939 Hurricane (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
17 AS32590 VALVE (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
18 AS18106 Viewqwest (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
19 AS8781 Qatar Telecom (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
20 AS26496 GoDaddy (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
21 AS36692 OpenDNS (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
22 AS17451 Biznet (SG)  International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
23 AS20940 Akamai (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
24 AS8075 Microsoft (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
25 AS10310 Yahoo (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
26 AS23576 NHN (SG) International Providers Peering
27 AS4826 Vocus (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
28 AS24218 GTC  (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
29 AS3303 Swisscom (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
30 AS9381 Wharf T&T (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
31 AS4761 INDOSAT (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
32 AS13335 CloudFlare (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
33 AS23939 EZNETSOLS (SG) International Providers Peering
34 AS38895 Amazon (SG) International Providers Peering/IPv6 Dual Stack
35 AS24482 HostSG (SG) International Providers Peering/IPv6 Dual Stack
36 AS29791 Voxel (SG) International Providers Peering/IPv6 Dual Stack
37 AS714 APPLE (SG) International Providers Peering/IPv6 Dual Stack
38 AS21859 China Cache (SG) International Providers Peering/IPv6 Dual Stack
39 AS23947 Moratelindo (SG) International Providers Peering/IPv6 Dual Stack
40 AS132132 MyRepublic (SG) International Providers Peering/IPv6 Dual Stack
41 AS42 WoodyNet International Providers Peering/IPv6 Dual Stack
42 AS3856 PCH (SG) International Providers Peering/IPv6 Dual Stack
43 AS38621 Limelight (SG) International Providers Peering/IPv6 Dual Stack
44 AS15169 Google (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
45 AS4788 TM (MY) International Providers 20 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
46 AS2914 NTT (SG) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
AS58430  TCCT-IIG  
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS38040 TOT-IIG IIG 330 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
2 AS17887 TCCT-ISP ISP ในประเทศ 2 Gbps. Transit
3 AS45223 OTARO ISP ในประเทศ 10 Mbps. IPv4
4 AS9505 CHT-I (HK) International Providers 200 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
5 AS9902 NTC International Providers 900 Mbps. Transit
AS38082  TIG-IIG 
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS7470 True Internet ISP ในประเทศ 144.5 Gbps. IPv6 Dual Stack
2 AS38566 NTT (TH) ISP ในประเทศ 350 Mbps. IPv6 Dual Stack
3 AS7693 KSC ISP ในประเทศ 1.425 Gbps. IPv6 Dual Stack
4 AS23884 PROEN Internet ISP ในประเทศ 120 Mbps. IPv6 Dual Stack
5 AS24187 KIRZ ISP ในประเทศ 600 Mbps. IPv6 Dual Stack
6 AS7654 ISSP ISP ในประเทศ 700 Mbps. IPv6 Dual Stack
7 AS4741 SAMART Infonet ISP ในประเทศ 200 Mbps. IPv6 Dual Stack
8 AS4776 A-Net ISP ในประเทศ 100 Mbps. IPv4
9 AS45142 Loxley ISP ในประเทศ 250 Mbps. IPv4
10 AS45328 ISPIO (NIPA) ISP ในประเทศ 20 Mbps. IPv4
11 AS4618 INET ISP ในประเทศ 200 Mbps. IPv4
12 AS38794 BeeNet ISP ในประเทศ 200 Mbps. IPv6 Dual Stack
13 AS23927 Milcom ISP ในประเทศ 50 Mbps. IPv4
14 AS5639 SIAMDATA ISP ในประเทศ 20 Mbps. IPv4
15 AS3257 Tiscali (UK) International Providers 1 Gbps. Transit
16 AS6453 TATA (SG) International Providers 20 Gbps. Transit
17 AS2914 NTT (SG) International Providers 2 Gbps. Transit
18 AS174 COGENT (US) International Providers 3 Gbps. Transit
19 AS1239 Sprint (US) International Providers 3 Gbps. Transit
20 AS7473 SingTel (SG) International Providers 10 Gbps. Transit
21 AS10310 Yahoo International Providers 1 Gbps. Peering
22 AS15169 Google (SG) International Providers 20 Gbps. Peering
23 AS15169 Google (MY) International Providers 60 Gbps. Peering
24 AS22822 Limelight (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
25 AS4657 StarHub International Providers 20 Gbps. Peering
26 AS20940 Akamai (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
27 AS5459 LINX (UK) International Providers 11 Gbps. Peering
28 AS9989 Equinix (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
29 AS8071 Microsoft (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
30 AS4635 HKIX (HK) International Providers 2 Gbps. Peering
31 AS8075 Microsoft (US) International Providers 10 Gbps. Peering
32 AS24115 Equinix (HK) International Providers 10 Gbps. Peering
33 AS27354 Equinix (US)  International Providers 10 Gbps. Peering
34 AS32934 Facebook (SG) International Providers 20 Gbps. Peering
35 AS22822 Limelight (US) International Providers 10 Gbps. Peering
36 AS32934 Facebook (HK) International Providers 10 Gbps. Peering
AS38040  TOT-IIG  
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS9737 TOT ISP ISP ในประเทศ 460 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
2 AS9587 DTAC Network ISP ในประเทศ 2 Gbps. Transit
3 AS38450 GIN = Government Information Network Government 200 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
4 AS23974 MOE =  Ministry of Education Government 6 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
5 AS38040 TCCT-IIG IIG 330 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
6 AS4618 INET  ISP ในประเทศ 700 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
7 AS10026 Pacnet (SG) International Providers 5.5 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
8 AS24115 Equinix (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
9 AS15169 Google (MY) International Providers 27.5 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
10 AS9269 HKBN (HK) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
11 AS1299 TeliaSonera (UK) International Providers 3.5 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
12 AS6762 Telecom Italia (UK) International Providers 5.3 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
13 AS2914 NTT (US) International Providers 14 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
14 AS7018 AT&T (US) International Providers 10 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
15 AS1239 Sprint (US) International Providers 10 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
16 AS701 Verizon (US) International Providers 7.5 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
17 AS174 COGENT (US) International Providers 10 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
18 AS3356 Level3 (US) International Providers 12.5 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
19 AS19996 Any2Coresite (US) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
20 AS8075 Microsoft (US) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
21 AS38621 Limelight (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
22 AS32934 Facebook (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
23 AS3257 TINET International Providers 3.5 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
24 AS3491 PCCW International Providers 3 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
25 AS4766 Korea Telecom International Providers 2.5 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
26 AS7473 SingTel  International Providers 2 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
27 AS1273 C&W  International Providers 300 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
28 AS3320 DTAG   International Providers 300 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
29 AS5511 France Telecom International Providers 300 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
30 AS6830 UPC Broadband International Providers 300 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
31 AS15169 Google (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
32 AS8714 LINX (UK)   International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
33 AS4635 HKIX (HK)   International Providers 2 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
34 AS23815 JPIX (JP)   International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
35 AS23640 BBIX (JP) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack