ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน ธันวาคม 2561


ข้อมูลการเชื่อมต่อภายในประเทศทั้งหมด    ข้อมูลการเชื่อมต่อระหว่างประเทศทั้งหมด

AS4651  CAT-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ย. ธ.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS7470   True Internet Corporation 180 Gbps.  190 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS4621   UniNet 120 Gbps.  140 Gbps. 
ลำดับที่ International Provider พ.ย. ธ.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS4766   Korea Telecom (HK) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
AS45430  AWN-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ย. ธ.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS134509   1-To-All 100 Mbps.  New เชื่อมต่อใหม่
AS10089  DTAC-IIG
ลำดับที่ International Provider พ.ย. ธ.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS15932   Telenor Global (MM) 40 Gbps.  80 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS6453   TATA (SG) 10 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
3. AS38895   Amazon (MY) 20 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
AS45629  JasTel-IIG
ลำดับที่ International Provider พ.ย. ธ.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS15169   Google (MY) 320 Gbps.  400 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS2914   NTT (SG) 200 Mbps.  300 Mbps. 
3. AS32934   Facebook (MY) 200 Gbps.  400 Gbps. 
4. AS23576   NHN (SG) 20 Gbps.  40 Gbps. 
AS38082  TIG-IIG
ลำดับที่ International Provider พ.ย. ธ.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS32934   Facebook (SG) 160 Gbps.  200 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth


การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to International Provider
ลำดับที่ ISP International Provider พ.ย. ธ.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS134509  1-To-All AS24218  GTC (MY) 200 Mbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ