ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561


ข้อมูลการเชื่อมต่อภายในประเทศทั้งหมด    ข้อมูลการเชื่อมต่อระหว่างประเทศทั้งหมด

AS4651  CAT-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ม.ค. ก.พ. สถานะ หมายเหตุ
1. AS9931   CAT ISP 130 Gbps.  200 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
ลำดับที่ International Provider ม.ค. ก.พ. สถานะ หมายเหตุ
1. AS174  Cogent (SG) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS4766  Korea Telecom (HK) 15 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
3. AS3491   PCCW (HK) 8.4 Gbps.  16 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
AS45796  BB Connect-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ม.ค. ก.พ. สถานะ หมายเหตุ
1. AS38328  ICT MOF 230 Mbps.  New เชื่อมต่อใหม่
ลำดับที่ International Provider ม.ค. ก.พ. สถานะ หมายเหตุ
1. AS2914   NTT (SG) 4 Gbps.  10 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
AS132876  SYMC-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ม.ค. ก.พ. สถานะ หมายเหตุ
1. AS4618   INET 500 Mbps.  New เชื่อมต่อใหม่
AS38082  TIG-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ม.ค. ก.พ. สถานะ หมายเหตุ
1. AS7470   True Internet Corporation 672 Gbps.  694 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS45328   NIPA.CLOUD 50 Mbps.  10 Mbps.  -- ลด Bandwidth
ลำดับที่ International Provider ม.ค. ก.พ. สถานะ หมายเหตุ
1. AS15169   Google (SG) 80 Gbps.  120 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS9989   Equinix (SG) 80 Gbps.  100 Gbps. 
AS38040  TOT-IIG
ลำดับที่ International Provider ม.ค. ก.พ. สถานะ หมายเหตุ
1. AS23640   BBIX (JP) 1 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
2. AS8714   LINX (UK) 10G. 10 Gbps.