ข้อมูลการการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน ตุลาคม 2560
AS4651  CAT-IIG
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS132876 Symphony  IIG 5 Mbps. IPv4
2 AS9931 CAT-ISP ISP ในประเทศ 200 Gbps. IPv4
3 AS4618 INET ISP ในประเทศ 2.3 Gbps. IPv4
4 AS4765 PACNET ISP ในประเทศ 350 Mbps. Peering
5 AS24187 KIRZ ISP ในประเทศ 400 Mbps. IPv4
6 AS23884 PROEN Internet ISP ในประเทศ 500 Mbps. IPv6 Dual Stack
7 AS7568 CSL-IIG IIG 1.6 Gbps. Transit
8 AS7470 True Internet Corporation ISP ในประเทศ 100 Gbps. IPv4
9 AS38794 UIH/ BEENET ISP ในประเทศ 700 Mbps. IPv6 Dual Stack
10 AS38888 MILCOM ISP ในประเทศ 600 Mbps. IPv4
11 AS45328 NIPA.CLOUD ISP ในประเทศ 200 Mbps. IPv6 Dual Stack
12 AS45606 101 Global ISP ในประเทศ 20 Mbps. IPv4
13 AS38566 NTT (TH) ISP ในประเทศ 380 Mbps. IPv6 Dual Stack
14 AS131293 TOT LLI ISP ในประเทศ 10 Gbps. IPv4
15 AS131090 CAT ON Net ISP ในประเทศ 140 Gbps. IPv4
16 AS45413 ServeNET ISP ในประเทศ 30 Mbps. IPv4
17 AS5639 SIAMDATA ISP ในประเทศ 2 Mbps. IPv4
18 AS23969 TOT ISP ISP ในประเทศ 40 Gbps. IPv4
19 AS18013 B Network Solution (BNS) ISP ในประเทศ 50 Mbps. IPv4
20 AS4621 UniNet Government 90 Gbps. IPv4
21 AS38328 ICT MOF Government 200 Mbps. IPv4
22 AS56067 Metrabyte ISP ในประเทศ 80 Mbps. IPv4
23 AS1273 Vodafone  (FR)  International Providers 8 Gbps. Transit
24 AS2516 KDDI (HK) International Providers 9.6 Gbps. Transit
25 AS4766 Korea Telecom  (HK) International Providers 15 Gbps. Transit
26 AS3356 Level3  (US) International Providers 10 Gbps. Transit
27 AS2914 NTT (HK) International Providers 12 Gbps. Transit
28 AS2914 NTT (SG) International Providers 10 Gbps. Transit
29 AS3491 PCCW (HK) International Providers 8.4 Gbps. Transit
30 AS7473 SingTel (SG) International Providers 10 Gbps. Transit
31 AS6453 TATA (US) International Providers 4 Gbps. Transit
32 AS6453 TATA (SG) International Providers 8 Gbps. Transit
33 AS1299 TeliaSonera (HK) International Providers 5.5 Gbps. Transit
34 AS1299 TeliaSonera (SG) International Providers 5.5 Gbps. Transit
35 AS4635 HKIX (HK) International Providers 20 Gbps. Peering
36 AS1200 AMS-IX (AN)  International Providers 9 Gbps. Peering
37 AS65517 Equinix San Jose (US) International Providers 10 Gbps. Peering
38 AS65517 Equinix (FR) International Providers 10 Gbps. Peering
39 AS6939 Hurricane  (US) International Providers 10 Gbps. Transit
40 AS8075 Microsoft (HK) International Providers 10 Gbps. Peering
41 AS8075 Microsoft (US) International Providers 10 Gbps. Peering
42 AS703 Verizon  (HK) International Providers 0.155 Gbps. Peering
43 AS4755 TATA (IN) International Providers 0.045 Gbps. Peering
44 AS4788 TM (MY) International Providers 0.932 Gbps. Peering
45 AS4657 StarHub internet (SG) International Providers 1 Gbps. Peering
46 AS4637 Telstra (SG International Providers 0.31 Gbps. Peering
47 AS15169 Google (SG) International Providers 70 Gbps. Peering
48 AS4637 Telstra (HK) International Providers 1.244 Gbps. Peering
49 AS9299 PLDT (PH) International Providers 1 Gbps. Peering
50 AS8966 Etisalat (UAE) International Providers 0.31 Gbps. Peering
51 AS3786 LG DACOM (KR) International Providers 0.31 Gbps. Peering
52 AS4609 CTM (Macau) International Providers 0.155 Gbps. Peering
53 AS19996 Any2Coresite (US) International Providers 10 Gbps. Peering
54 AS45899 VNPT Corp (VN) International Providers 1 Gbps. Peering
55 AS3462 CHT-I HiNet (TW) International Providers 0.31 Gbps. Peering
56 AS9505 CHT-I (TW) International Providers 0.155 Gbps. Peering
57 AS24115 Equinix (SG) International Providers 100 Gbps. Peering
58 AS15169 Google (HK) International Providers 40 Gbps. Peering
59 AS38861 StarHub exchange (SG) International Providers 0.622 Gbps. Peering
60 AS5459 LINX (UK) International Providers 10 Gbps. Peering
61 AS13538 LAIIX  (US) International Providers 10 Gbps. Peering
62 AS59360 BBIX (HK) International Providers 10 Gbps. Peering
63 AS45558 MPT (MM) International Providers 1.622 Gbps. Transit
64 AS34307 NLIX (NL) International Providers 10 Gbps. Peering
65 AS6695 DE-CIX (GER) International Providers 10 Gbps. Peering
66 AS32934 Facebook (SG)    International Providers 30 Gbps. Peering
67 AS17676 SOFTBANK (HK) International Providers 1 Gbps. Transit
68 AS59360 BBIX (SG) International Providers 1 Gbps. Peering
69 AS15133 EdgeCast (SG) International Providers 20 Gbps. Peering
70 AS46489 Twitch (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
71 AS6939 Hurricane (HK) International Providers 10 Gbps. Transit
AS45796  BB Connect-IIG (UIH/ BEENET) 
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS38794 UIH (Beenet)  ISP ในประเทศ 200 Gbps. IPv6 Dual Stack
2 AS10089 DTAC (IIG) IIG 2 Gbps. Transit
3 AS45581 INFONET ISP 50 Mbps IPv4
4 AS2914 NTT (SG) International Providers 4 Gbps. IPv6 Dual Stack
5 AS3491 PCCW  (SG) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
6 AS38895 Amazon (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
7 AS24482 SG.GS (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
8 AS15169 Google (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
9 AS2516 KDDI (SG)  International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
10 AS18106 Viewqwest (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
11 AS9226 1-Net (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
12 AS4775 Globe Telecom  (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
13 AS8075 Microsoft (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
14 AS55518 SGIX (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
15 AS24115 Equinix (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
16 AS6939 Hurricane (SG)  International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
17 AS32934 Facebook (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
18 AS8674 Netnod (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
19 AS10310 Yahoo (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
20 AS36408 CDNetworks (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
21 AS15133 EdgeCast (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
22 AS36692 OpenDNS  (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
23 AS20940 Akamai   (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
24 AS13414 Twitter  (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
25 AS59360 BBIX (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
26 AS3491 PCCW  (HK) International Providers 0.4 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
27 AS41690 Dailymotion (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
28 AS714 Apple (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
29 AS13335 CloudFlare (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
30 AS45102 Alibaba (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
31 AS2906 Netflix (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
32 AS238235 Mekongnet (KH) International Providers 10 Gbps. IPv4
33 AS9873 LAO Telecom (LA) International Providers 2.5 Gbps. IPv4
34 AS10226 ETL (LA) International Providers 1 Gbps. IPv4
35 AS131267 UNITEL (LA) International Providers 0.5 Gbps. IPv4
36 AS55511 Beeline (LA) International Providers 2.5 Gbps. IPv4
37 AS4788 TM (MY) International Providers 10 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
38 AS14413 Linkedin (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
39 AS36351 SoftLayer (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
40 AS19679 Dropbox (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
41 AS32590 VALVE (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
42 AS46489 Twitch(SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
43 AS22822 LimeLight (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
44 AS21859 Zenlayer (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
45 AS133165 Digital Ocean (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
46 AS3303 Swisscom (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
47 AS4826 Vocus (AU) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
48 AS17676 SOFTBANK (SG) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
49 AS23576 NHN (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
AS7568  CSL-IIG 
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS4750 CS Loxinfo ISP ในประเทศ 80 Gbps. IPv6 Dual Stack
2 AS45458 AWN-ISP (SBN)   ISP 20 Mbps. IPv4
3 AS23947 Moratel (ID) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
4 AS38182 EXTREMEBB (MY) International Providers
5 AS38158 CBN Networks (ID) International Providers
6 AS32934 Facebook (SG) International Providers
7 AS26972 SIRIUS (US) International Providers
8 AS23939 EZNETSOLS (SG) International Providers
9 AS8781 Qatar Telecom (QA) International Providers
10 AS38895 Amazon (SG) International Providers
11 AS3856 PCH (US) International Providers
12 AS17451 Biznet (ID) International Providers
13 AS8966 Etisalat (SG)  International Providers
14 AS29791 Voxel (SG) International Providers
15 AS24203 XLNET (ID) International Providers
16 AS10310 Yahoo (SG) International Providers
17 AS7595 ReadySpace (SG) International Providers
18 AS45147 NAP INFO (SG) International Providers
19 AS36408 CDNetworks (SG) International Providers
20 AS8071 Microsoft (SG) International Providers
21 AS9989 Equinix (SG) International Providers
22 AS20940 AKAMAI (SG) International Providers Peering
23 AS714 Apple (SG) International Providers Peering
24 AS21859 Zenlayer (SG) International Providers Peering
25 AS13335 CLOUDFLARE (SG) International Providers Peering
26 AS33891 Core-Backbone (SG) International Providers Peering
27 AS15133 EdgeCast (SG) International Providers Peering
28 AS24115 Equinix (SG) International Providers Peering
29 AS24218 GTC (MY) International Providers Peering
30 AS24482 SG.GS (SG) International Providers Peering
31 AS6939 Hurricane (SG) International Providers Peering
32 AS14413 Linkedin (SG) International Providers Peering
33 AS44654 Media Net (SG) International Providers Peering
34 AS132132 MyRepublic (SG) International Providers Peering
35 AS8075 Microsoft (SG) International Providers Peering
36 AS8674 Netnod (SG) International Providers Peering
37 AS42 PCH (SG) International Providers Peering
38 AS36351 SoftLayer (SG) International Providers Peering
39 AS45634 SparkStation (SG) International Providers Peering
40 AS4844 SuperInternet (SG) International Providers Peering
41 AS18106 Viewqwest (SG) International Providers Peering
42 AS2518 BIGLOBE (JP) International Providers Peering
43 AS19679 Dropbox (SG) International Providers Peering
44 AS15695 Expereo (SG) International Providers Peering
45 AS134363 EZIT (SG) International Providers Peering
46 AS17666 FREENET (MY) International Providers Peering
47 AS4739 Internode (AU) International Providers Peering
48 AS45352 IP ServerOne (MY) International Providers Peering
49 AS9534 Maxis Bhd (MY) International Providers Peering
50 AS55818 MC-IX (ID) International Providers Peering
51 AS23576 NHN (KR) International Providers Peering
52 AS38001 NewMediaExpress (SG) International Providers Peering
53 AS45166 OSINET (SG) International Providers Peering
54 AS4628 PacificInternet (SG) International Providers Peering
55 AS58436 SECUREAX (SG) International Providers Peering
56 AS59318 SINET (KH) International Providers Peering
57 AS7713 TELIN (ID) International Providers Peering
58 AS4826 Vocus (AU) International Providers Peering
59 AS7598 Forcepoint (AU) International Providers Peering
60 AS10026 Telstra (SG) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
61 AS1299 TeliaSonera (FR) International Providers 0.5 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
62 AS3491 PCCW (SG) International Providers 3.4 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
63 AS6762 Telecom Italia (SG)  International Providers 0.5 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
64 AS4657 StarHub (SG) International Providers 0.2 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
65 AS7473 SingTel (SG) International Providers 10 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
66 AS6453 TATA (SG) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
67 AS15169 Google (SG) International Providers 10 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
68 AS6453 TATA (UK) International Providers 0.2 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
69 AS9498 Airtel (UK) International Providers 0.1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
70 AS15412 Global Cloud Xchange (SG) International Providers 500 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
71 AS2914 NTT (SG) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
AS45629  JasTel-IIG  
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS7616 Ji-NET ISP ในประเทศ 10 Gbps. Transit
2 AS45758 Triple T Internet ISP ในประเทศ 600 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
3 AS4741 Samart Infonet ISP ในประเทศ 500 Mbps. IPv6 Dual Stack
4 AS7693 KSC ISP ในประเทศ 1.6 Gbps. IPv6 Dual Stack
5 AS4618 INET ISP ในประเทศ 3.6 Gbps. Transit
6 AS45455 2S1N ISP ในประเทศ 700 Mbps. Transit
7 AS45328 NIPA.CLOUD ISP ในประเทศ 20 Mbps. IPv6 Dual Stack
8 AS45430 AWN IIG(SBN) IIG 1 Gbps. IPv6 Dual Stack
9 AS3491 PCCW (SG) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
10 AS15169 Google (MY) International Providers 320 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
11 AS9304 HGC (HK) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
12 AS174 COGENT (US) International Providers 5 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
13 AS3356 Level3 (US) International Providers 4 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
14 AS3320 DTAG (FR) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
15 AS51706 FRANCE IX International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
16 AS32934 Facebook (SG) International Providers 100 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
17 AS24115 Equinix (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
18 AS4635 HKIX (HK) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
19 AS10310 Yahoo (SG) International Providers 1 Gbps. Peering
20 AS8075 Microsoft (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
21 AS4809 China Telecom (HK) International Providers 3 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
22 AS7473 SingTel (SG) International Providers 4 Gbps. Transit
23 AS1273 C&W (SG) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
24 AS3257 GTT (SG) International Providers 0.1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
25 AS1200 AMS-IX (AN) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Tunneling
26 AS24115 Equinix (FR) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
27 AS6453 TATA (SG) International Providers 7 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
28 AS4788 TM (MY) International Providers 1 Gbps. IPv4
29 AS2914 NTT (SG) International Providers 0.2 Gbps. IPv4
30 AS15412 Global Cloud Xchange (SG) International Providers 1.3 Gbps. Transit
31 AS32934 Facebook (MY) International Providers 100 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
32 AS22822 Limelight (SG) International Providers 20 Gbps. Peering
33 AS23576 NHN (SG)  International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
34 AS714 Apple (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
35 AS2906 Netflix (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
36 AS46489 Twitch(SG) International Providers 40 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
37 AS13414 Twitter (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
38 AS4637 Telstra (SG) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
39 AS55403 PTT ICT International Providers 750 Mbps. IPv6 Dual Stack
40 AS24218 GTC (MY) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
AS45430  AWN-IIG (SBN)
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS45458 AWN-ISP (SBN) ISP ในประเทศ 804 Gbps IPv6 Dual Stack
2 AS17565 ADC ISP ในประเทศ 10 Gbps. IPv4
3 AS45629 JasTel-IIG IIG 1 Gbps. IPv6 Dual Stack
4 AS15169 Google (SG) International Providers 80 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
5 AS8069 Microsoft (SG) International Providers 1 Gbps. Peering
6 AS32934 Facebook (SG) International Providers 80 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
7 AS10310 Yahoo (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
8 AS38895 Amazon (SG) International Providers
9 AS29791 Voxel (SG) International Providers
10 AS36351 SoftLayer (SG) International Providers
11 AS36408 CDNetworks (SG) International Providers
12 AS7713 TELIN (SG) International Providers
13 AS6939 Hurricane (SG) International Providers
14 AS4844 SuperInternet (SG)  International Providers
15 AS15133 EdgeCast (SG) International Providers
16 AS20940 Akamai (SG) International Providers
17 AS132132 MyRepublic (SG) International Providers
18 AS10158 KAKAO (SG) International Providers IPv4
19 AS3856 PCH (SG) International Providers IPv4
20 AS199524  WarGaming (SG) International Providers Peering
21 AS22822 LimeLight (SG) International Providers IPv6 Dual Stack
22 AS54113 FASTLY (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
23 AS4635 HKIX (HK) International Providers 10 Gbps. IPv4
24 AS55536 PAC switch (HK) International Providers
25 AS9658 ETPI (HK) International Providers
26 AS38726 VTC (HK) International Providers
27 AS132203 Tencent (HK) International Providers Peering
28 AS22822 LimeLight (HK) International Providers IPv6 Dual Stack
29 AS15133 EdgeCast (HK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
30 AS13335 CloudFlare (HK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
31 AS2914 NTT (SG) International Providers 20 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
32 AS15169 Google (MY) International Providers 200 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
33 AS7473 Singtel (SG) International Providers 20 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
34 AS6762 Telecom Italia (SG)  International Providers 20 Gbps. IPv6 Dual Stack
35 AS23576 NHN (SG) International Providers 20 Gbps. Peering
36 AS24218 GTC (MY) International Providers 20 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
37 AS32934 Facebook (MY) International Providers 100 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
38 AS9505 CHT (HK) International Providers 10 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
39 AS4788 TM (MY) International Providers 20 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
40 AS1273 Vodafone (SG) International Providers 10 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
41 AS59360 BBIX (SG) International Providers 10 Gbps. IPv4
42 AS41690 Dailymotion (SG) International Providers IPv4
43 AS6939 Hurricane (SG)  International Providers IPv4
44 AS10310 Yahoo (SG) International Providers IPv4
45 AS13335 CloudFlare (SG) International Providers IPv4
46 AS17961 mitene internet (SG) International Providers IPv4
47 AS2518 BIGLOBE (SG) International Providers IPv4
48 AS8075 Microsoft (MY) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
49 AS714 Apple (SG) International Providers 10 Gbps. IPv6 Dual Stack
50 AS63832 Megaport (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
51 AS8330 LONAP (UK) International Providers 1 Gbps. IPv6 Dual Stack
52 AS24115 Equinix  Palo alto (US) International Providers 1 Gbps. IPv6 Dual Stack
53 AS46489 Twicth (SG) International Providers 10 Gbps. Transit
54 AS32590 VALVE (SG) International Providers 20 Gbps. IPv6 Dual Stack
55 AS15133 EdgeCast (SG) International Providers 10 Gbps. IPv6 Dual Stack
56 AS3491 PCCW  (SG) International Providers 10 Gbps. IPv6 Dual Stack
57 AS24115 Equinix (SG) International Providers 10 Gbps. IPv6 Dual Stack
58 AS45102 Alibaba (SG) International Providers IPv6 Dual Stack
59 AS6762 Telecom Italia (HK) International Providers 10 Gbps. IPv6 Dual Stack
60 AS16509 Amazon (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
61 AS58453 CHINA MOBILE (SG) International Providers 10 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
62 AS3257 GTT (HK) International Providers 10 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
63 AS15169 Google (HK) International Providers 40 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
64 AS22822 LimeLight (SG) International Providers 10 Gbps. IPv6 Dual Stack
65 AS45758 Triple T Internet/
Triple T Broadband
ISP ในประเทศ 500 Mbps. IPv6 Dual Stack
66 AS55403 PTT ICT ISP ในประเทศ 750 Mbps. IPv6 Dual Stack
67 AS55518 SGIX (SG) International Providers 20 Gbps. IPv6 Dual Stack
68 AS54113 FASTLY (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
AS132876  SYMC-IIG  
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS132880 Symphony-ISP ISP ในประเทศ 40 Gbps. IPv6 Dual Stack
2 AS23884 PROEN Internet ISP ในประเทศ 150 Mbps. IPv6 Dual Stack
3 AS4621 Uninet Government 10 Gbps. IPv6 Dual Stack
4 AS4776 A-Net ISP ในประเทศ 200 Mbps. IPv6 Dual Stack
5 AS23974 MOE Government 10 Gbps. IPv6 Dual Stack
6 AS9304 HGC (SG) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
7 AS24115 Equinix (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
8 AS13414 Twitter  (SG) International Providers Peering
9 AS44654 Media Net (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
10 AS15133 EdgeCast  (SG) International Providers Peering
11 AS36351 SoftLayer (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
12 AS45352 IP ServerOne (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
13 AS14413 LinkedIn (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
14 AS7642 Dhiraagu (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
15 AS8674 Netnod (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
16 AS36408 CDNetworks (SG) International Providers Peering
17 AS6939 Hurricane (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
18 AS32590 VALVE (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
19 AS18106 Viewqwest (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
20 AS8781 Qatar Telecom (SG)  International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
21 AS26496 GoDaddy (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
22 AS36692 OpenDNS (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
23 AS17451 Biznet (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
24 AS20940 Akamai (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
25 AS8075 Microsoft (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
26 AS10310 Yahoo (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
27 AS23576 NHN (SG) International Providers Peering
28 AS4826 Vocus (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
29 AS24218 GTC (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
30 AS3303 Swisscom (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
31 AS9381 Wharf T&T (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
32 AS4761 INDOSAT (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
33 AS13335 CloudFlare (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
34 AS23939 EZNETSOLS (SG) International Providers Peering
35 AS38895 Amazon (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
36 AS24482 SG.GS (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
37 AS29791 Voxel (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
38 AS21859 Zenlayer (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
39 AS132132 MyRepublic (SG)  International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
40 AS23947 Moratelindo (SG)   International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
41 AS42 PCH (SG)  International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
42 AS3856 PCH (SG)  International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
43 AS10158 Kakao (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
44 AS199524 Wargaming (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
45 AS4844 SuperInternet (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
46 AS8966 EMIX (AE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
47 AS7713 Telin (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
48 AS33891 Core-Backbone (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
49 AS45634 Sparkstation (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
50 AS133165 Digital Ocean (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
51 AS2906 Netflix (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
52 AS22822 Limelight (SG)  International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
53 AS41690 Daliymotion (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
54 AS63516 Trans Hybrid (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
55 AS54113 FASTLY (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
56 AS2497 IIJ (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
57 AS3356 Level3 (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
58 AS21321 Areti Internet (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
59 AS3300 British Telecom (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
60 AS32934 Facebook (SG) International Providers 10 Gbps Peering/ IPv6 Dual Stack
61 AS714 APPLE (SG) International Providers 10 Gbps Peering/ IPv6 Dual Stack
62 AS15169 Google (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
63 AS2914 NTT (SG) International Providers 0.45 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
64 AS238235 Mekongnet  (KH) International Providers 1 Gbps. IPv6 Dual Stack
65 AS15169 Google (MY) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
66 AS38901 Ezecom (KH) International Providers 0.15 Gbps. IPv6 Dual Stack
67 AS8714 LINX (UK) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
68 AS61955 ColocationIX (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
69 AS46489 Twicth (UK) International Providers Peering
70 AS2119 Telenor (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
71 AS19679 Dropbox (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
72 AS8560 1&1 Internet (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
73 AS20773 HostEurope (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
74 AS30844 Liquid Telecom (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
75 AS3223 Voxility (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
76 AS29636 Catalyst2 (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
77 AS6730 Sunrise (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
78 AS13037 Zen Internet (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
79 AS41690 Daliymotion (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
80 AS47869 Netrouting (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
81 AS42 PCH (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
82 AS8365 MANDA (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
83 AS57976 Blizzard (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
84 AS6695 DE-CIX (DE)  International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
85 AS8365 MANDA (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
86 AS46489 Twicth (DE) International Providers Peering
87 AS42 PCH (DE)  International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
88 AS29140 HostServer (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
89 AS2119 Telenor (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
90 AS19679 Dropbox (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
91 AS8560 1&1 Internet (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
92 AS20773 HostEurope (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
93 AS42416 Comnet (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
94 AS30844 Liquid Telecom (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
95 AS15598 QSC AG (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
96 AS43350 NFOrce (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
97 AS3223 Voxility (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
98 AS6730 Sunrise (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
99 AS41690 Daliymotion (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
100 AS47869 Netrouting (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
101 AS57976 Blizzard (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
102 AS6777 AMS-IX (NL)  International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
103 AS21478 PLEX (NL) International Providers Peering
104 AS9150 InterConnect (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
105 AS8365 MANDA (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
106 AS46489 Twicth (NL) International Providers Peering
107 AS51185 Mainsoft (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
108 AS2119 Telenor (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
109 AS19679 Dropbox (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
110 AS8560 1&1 Internet (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
111 AS30844 Liquid Telecom (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
112 AS3223 Voxility (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
113 AS6730 Sunrise (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
114 AS41690 Daliymotion (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
115 AS47869 Netrouting (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
116 AS25369 Bandwidth Technologies (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
117 AS57976 Blizzard (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
118 AS7473 SingTel (SG) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
119 AS1299 Telia Sonera AB (SG) International Providers 2 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
120 AS3257 GTT (SG) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
121 AS6453 TATA (SG) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
122 AS46489 Twitch (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
123 AS32590 VALVE (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
124 AS51706 FRANCE IX International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
125 AS20940 Akamai (FR) International Providers
126 AS57976 Blizzard (FR) International Providers
127 AS24337 SKY Telecom (Lao) International Providers 800 Mbps. Peering
128 AS134509 1-to-All ISP ในประเทศ 200 Mbps. IPv4
129 AS4741 Samart Infonet ISP ในประเทศ 50 Mbps. IPv6 Dual Stack
130 AS45142 Loxley ISP ในประเทศ 100 Mbps. IPv4
131 AS4635 HKIX (HK) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
132 AS9505 CHT (HK) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
133 AS174 Cogent (HK) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
AS58430  TCCT-IIG  
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS38040 TOT-IIG IIG 300 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
2 AS17887 TCCT-ISP ISP ในประเทศ 2 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
3 AS45223 OTARO ISP ในประเทศ 1 Gbps. Transit
4 AS9505 CHT (HK) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
5 AS9902 NTC (KH) International Providers 1 Gbps. Peering
6 AS36351 SoftLayer (SG) International Providers 1 Gbps. IPv4
7 AS13335 CloudFlare (SG) International Providers
8 AS8075 Microsoft (SG) International Providers
9 AS8674 Netnod (SG) International Providers
10 AS23939 EZNETSOLS (SG) International Providers
11 AS15169 Google (SG) International Providers
12 AS2906 Netflix (SG) International Providers
13 AS10310 Yahoo (SG) International Providers
14 AS20940 Akamai   (SG) International Providers
15 AS6939 Hurricane (SG)  International Providers
16 AS24218 GTC  (SG) International Providers
17 AS4761 INDOSAT (SG) International Providers
18 AS24115 Equinix (SG) International Providers
19 AS3856 PCH (SG) International Providers
20 AS36408 CDNetworks (SG) International Providers
21 AS13414 Twitter  (SG) International Providers
22 AS32590 VALVE (SG) International Providers
23 AS17451 Biznet (SG)  International Providers
24 AS133165 Digital Ocean (SG) International Providers
25 AS18403 FPT (VN) International Providers
26 AS714 Apple (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
27 AS42 PCH (SG) International Providers Transit/ IPv6 Dual Stack
28 AS15133 EdgeCast (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
29 AS64096 Internet Harbor Global (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
30 AS8403 Spotify (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
31 AS132203 Tencent (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
32 AS19324 Dosarest (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
AS38082  TIG-IIG 
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS7470 True Internet Corporation ISP ในประเทศ 668 Gbps. IPv6 Dual Stack
2 AS38566 NTT (TH) ISP ในประเทศ 400 Mbps. IPv6 Dual Stack
3 AS7693 KSC ISP ในประเทศ 3.26 Gbps. IPv6 Dual Stack
4 AS23884 PROEN Internet ISP ในประเทศ 850 Mbps. IPv6 Dual Stack
5 AS24187 KIRZ ISP ในประเทศ 700 Mbps. IPv6 Dual Stack
6 AS7654 ISSP ISP ในประเทศ 10 Gbps. IPv6 Dual Stack
7 AS4741 Smart Infonet ISP ในประเทศ 200 Mbps. IPv6 Dual Stack
8 AS4776 A-Net ISP ในประเทศ 105 Mbps. IPv4
9 AS45142 Loxley ISP ในประเทศ 350 Mbps. IPv4
10 AS45328 NIPA.CLOUD ISP ในประเทศ 50 Mbps. IPv6 Dual Stack
11 AS4618 INET ISP ในประเทศ 700 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
12 AS23927 Milcom ISP ในประเทศ 50 Mbps. IPv4
13 AS56309 SIAMDATA ISP ในประเทศ 100 Mbps. IPv4
14 AS3257 GTT (UK) International Providers 10 Gbps. Transit
15 AS1299 Telia Sonera (NL) International Providers 10 Gbps. Transit
16 AS6453 TATA (SG) International Providers 20 Gbps. Transit
17 AS2914 NTT (SG) International Providers 20 Gbps. Transit
18 AS1200 AMS-IX (NL) International Providers 20 Gbps. Peering
19 AS1239 Sprint (US) International Providers 10 Gbps. Transit
20 AS7473 SingTel (SG) International Providers 20 Gbps. Transit
21 AS10310 Yahoo (USA) International Providers 1 Gbps. Peering
22 AS15169 Google (SG) International Providers 80 Gbps. Peering
23 AS15169 Google (MY) International Providers 170 Gbps. Peering
24 AS22822 Limelight (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
25 AS22822 Limelight  (US) International Providers 10 Gbps. Peering
26 AS4657 StarHub (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
27 AS20940 Akamai (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
28 AS5459 LINX (UK) International Providers 11 Gbps. Peering
29 AS9989 Equinix (SG) International Providers 60 Gbps. Peering
30 AS8071 Microsoft (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
31 AS4635 HKIX (HK) International Providers 4 Gbps. Peering
32 AS8075 Microsoft (US) International Providers 10 Gbps. Peering
33 AS24115 Equinix (HK) International Providers 20 Gbps. Peering
34 AS27354 Equinix (US)  International Providers 20 Gbps. Peering
35 AS32934 Facebook (MY) International Providers 100 Gbps. Peering
36 AS59360 BBIX (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
37 AS32934 Facebook (SG) International Providers 120 Gbps. Peering
38 AS46489 Twicth (SG) International Providers 60 Gbps. Peering
39 AS32590 Valve (SG) International Providers 20 Gbps. Peering
40 AS9293 NTT APAC (HK) International Providers 2 Gbps. Peering
41 AS13414 Twitter (SG) International Providers 20 Gbps. Peering
42 AS10026 Pacnet International Providers 10 Gbps. Transit
43 AS2906 Netflix (SG) International Providers 20 Gbps. Peering
44 AS4637 Telstra (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
AS38040  TOT-IIG  
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS58430 TCCT-IIG IIG 300 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
2 AS23969 TOT ISP ISP ในประเทศ 460 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
3 AS17887 TCCT-ISP ISP ในประเทศ 100 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
4 AS4618 INET  ISP ในประเทศ 3 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
5 AS23884 PROEN ISP ในประเทศ 50 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
6 AS38450 GIN  Government 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
7 AS23974 MOE Government 20 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
8 AS24115 Equinix (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
9 AS15169 Google (MY) International Providers 170 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
10 AS9269 HKBN (HK) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
11 AS174 Cogent (Fr) International Providers 1 Gbps. Transit
12 AS6762 Telecom Italia (SG) International Providers 10 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
13 AS24482 SG.GS (SG) International Providers 20 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
14 AS8075 Microsoft  (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
15 AS38621 Limelight (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
16 AS32934 Facebook (SG) International Providers 160 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
17 AS4635 HKIX (HK) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
18 AS23815 JPIX (JP) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
19 AS23640 BBIX (JP) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
20 AS23576 NHN (SG) International Providers 40 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
21 AS32590 VALVE (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
22 AS32934 Facebook (MY)  International Providers 120 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
23 AS20940 Akamai (SG)    International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
24 AS15133 EdgeCast (SG)  International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
25 AS6762 Telecom Italia (HK)  International Providers 5 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
26 AS174 Cogent(US) International Providers 10 Gbps. Transit
27 AS41690 Dailymotion (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
28 AS714 Apple (SG) International Providers 40 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
29 AS13335 Cloudflare (SG)  International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
30 AS15169 Google (SG) International Providers 40 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
31 AS4657 StarHub (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
32 AS8714 LINX (UK) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
33 AS46489 Twitch (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
34 AS38895 Amazon (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
35 AS2906 Netflix (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
36 AS131293 TOT LLI ISP ภายในประเทศ 30 Gbps. IPv6 Dual Stack
37 AS2914 NTT(SG International Providers 10 Gbps. Transit
38 AS1299 Teliasonera (SG) International Providers 5 Gbps. Transit
39 AS701 Verizon (US) International Providers 10 Gbps. Transit
40 AS19996 Any2Coresite (US) International Providers 10 Gbps. Transit
41 AS24115 Equinix-SJC (US) International Providers 10 Gbps. Transit
42 AS6777 AMS-IX (NL) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
43 AS9318 SKB (KR) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
44 AS4809 China Telecom (HK) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
AS10089  DTAC-IIG 
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS9587 Dtac Trinet  ISP ในประเทศ 800 Gbps. Transit
2 AS45796 BB Connect-IIG IIG 2 Gbps. Transit
3 AS6453 TATA (SG) International Providers 10 Gbps. Transit
4 AS15932 Telenor Global (MY) International Providers 100 Gbps. IPv4
5 AS24115 Equinix (SG) International Providers 20 Gbps. Peering
6 AS15169 Google (SG) International Providers 20 Gbps. IPv4
7 AS15169 Google (MY) International Providers 30 Gbps. Peering
8 AS32934 Facebook (SG) International Providers 80 Gbps. Peering
9 AS32934 Facebook (MY) International Providers 30 Gbps. IPv4
10 AS23576 NHN (SG) International Providers 20 Gbps. IPv4
11 AS59360 BBIX International Providers 10 Gbps. IPv4
AS9931  CAT-ISP  
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS10226 ETL (LA) International Providers 1.6 Gbps. IPv4
2 AS9873 LAO Telecom (LAOS) International Providers 2 Gbps. IPv4
3 AS24115 Equinix (SG) International Providers 1 Gbps. Peering
4 AS9505 CHT-I  (TW) International Providers 90 Mbps. Peering
5 AS131267 UNITEL (LAOS) International Providers 350 Mbps. IPv4
AS4750  CS Loxinfo  
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS4651 CAT-IIG IIG 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
2 AS7568 CSL-IIG IIG 40 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
3 AS2042 JARING (MY) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
4 AS17715 CHTTL  (TW) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
AS4618  INET 
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS4651 CAT-IIG IIG 1.1 Gbps. IPv4
2 AS38040 TOT-IIG IIG 1.6 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
3 AS45629 JasTel-IIG IIG 2.2 Gbps. Transit
4 AS38082 TIG-IIG IIG 200 Mbps. IPv4
AS38566  NTT (TH)  
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS4651 CAT-IIG IIG 230 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
2 AS38082 TIG-IIG IIG 400 Mbps. Transit/ Ipv6 Dual Stack
3 AS2914 NTT (SG) International Providers 350 Mbps. Transit/ Ipv6 Dual Stack
AS4765  Pacnet 
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS4651 CAT-IIG IIG 350 Mbps. Peering
2 AS10026 Telstra (SG) International Providers 300 Mbps. Peering
AS56309  SiamData  
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS4651 CAT-IIG IIG 2 Mbps. Transit
2 AS38082 TIG-IIG IIG 75 Mbps. Transit
3 AS9304 HGC (HK) International Providers 50 Mbps. Transit
AS4741  Samart Infonet  
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS45629 JasTel-IIG IIG 200 Mbps. IPv6 Dual Stack
2 AS38082 TIG-IIG IIG 200 Mbps. IPv6 Dual Stack
AS24475  ThaiREN  
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS24490 TEIN4 (HK) International Providers 1 Gbps. Transit
2 AS17934 JGN-IX (SG) International Providers 1 Gbps. Transit
AS45758  Triple T Internet/ Triple T Broadband  
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS45629 Jastel-IIG IIG 500 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
2 AS3356 L3 (US) International Providers 4 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
3 AS19996 Any2Coresite (US) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
4 AS8075 Microsoft (US) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
5 AS24115 Equinix-SJC (US) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
6 AS6453 TATA (US) International Providers 2 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
7 AS174 Cogent (US) International Providers 5 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
8 AS2914 NTT (SG) International Providers 5 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
9 AS1273 C&W (FR) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
10 AS1299 Telesonera (FR) International Providers 2 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
11 AS15412 Global Cloud Xchang (SG) International Providers 3 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
12 AS9505 CHT (SG) International Providers 3 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
13 AS6695 DE-CIX (DE) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
14 AS46786 PAIX (US) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
15 AS6762 Telecom Italia (FR) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
16 AS3491 PCCW (HK) International Providers 2.5 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
17 AS4436 nLayer (US)  International Providers 4 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
18 AS174 Cogent (FR) International Providers 3 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
AS23884  PROEN Internet   
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS4651 CAT-IIG IIG 500 Mbps. IPv4
2 AS132876 SYMC-IIG IIG 150 Mbps. IPv6 Dual Stack
3 AS38082 TIG-IIG IIG 600 Mbps. IPv6 Dual Stack
4 AS38040 TOT-IIG IIG 50 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
5 AS45474 NexusGuard (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
6 AS45474 NexusGuard (HK) International Providers 10 Gbps. Peering
AS38794  UIH (Beenet)  
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS4651 CAT-IIG IIG 700 Mbps. IPv6 Dual Stack
2 AS45796 BB Connect-IIG (UIH/BEENET) IIG 200 Gbps. IPv6 Dual Stack
3 AS12076 Microsoft (SG) International Providers 2 Gbps. IPv4
4 AS38895 Amazon (SG) International Providers 10 Gbps. IPv4
AS24187  KIRZ 
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS4651 CAT-IIG IIG 400 Mbps. IPv4
2 AS38082 TIG-IIG IIG 600 Mbps. IPv6 Dual Stack
3 AS9505 CHT (SG) International Providers 300 Mbps. IPv4
4 AS2914 NTT (SG) International Providers 800 Mbps. IPv4
5 AS24218 GTC (MY) International Providers 200 Mbps. IPv4
AS134509  1-To-ALL 
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS24218 GTC (MY) International Providers 200 Mbps. IPv4
AS45458  AWN-ISP (SBN) 
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS7568 CSL-IIG IIG 20 Mbps. IPv4
2 AS45430 AWN-IIG (SBN) IIG 840 Gbps. IPv6 Dual Stack
3 AS4637 Telstra (SG) International Providers 20 Gbps. IPv6 Dual Stack
4 AS4637 Telstra (HK) International Providers 10 Gbps. IPv6 Dual Stack
5 AS2914 NTT (HK) International Providers 10 Gbps. IPv6 Dual Stack
6 AS3491 PCCW (HK) International Providers 20 Gbps. IPv6 Dual Stack