ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน ตุลาคม 2560


ข้อมูลการเชื่อมต่อภายในประเทศทั้งหมด    ข้อมูลการเชื่อมต่อระหว่างประเทศทั้งหมด

AS4651  CAT-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. ต.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS4618   INET 2.2 Gbps.  2.3 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS4621   UniNet 80 Gbps.  90 Gbps. 
ลำดับที่ International Provider ก.ย. ต.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS3356  Level3 (US) 20 Gbps.  10 Gbps.  -- ลด Bandwidth
2. AS24115  Equinix (SG) 30 Gbps.  100 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
3. AS6939  Hurricane (HK) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
AS45430  AWN-IIG (SBN)
ลำดับที่ International Provider ก.ย. ต.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS15169  Google (MY) 100 Gbps.  200 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS55518  SGIX (SG) 20 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
3. AS54113  FASTLY (SG) 10 Gbps. 
AS7568  CSL-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. ต.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS4750   CS Loxinfo 40 Gbps.  80 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
ลำดับที่ International Provider ก.ย. ต.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS3491  PCCW (SG) 2 Gbps.  3.4 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS15412  Global Cloud Xchange (SG) 500 Mbps.  New เชื่อมต่อใหม่
3. AS2914  NTT (SG) 1 Gbps. 
AS45629  JasTel-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. ต.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS4741  Samart Infonet 200 Mbps.  500 Mbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS4618  INET 2 Gbps.  3.6 Gbps. 
AS38082  TIG-IIG (TRUE)
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. ต.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS23884  PROEN Internet 600 Mbps.  850 Mbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS4776  A-Net 100 Mbps.  105 Mbps. 
AS38040  TOT-IIG
ลำดับที่ International Provider ก.ย. ต.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS6777   AMS-IX (NL) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS9318   SKB (KR) 10 Gbps. 
3. AS4809   China Telecom (HK) 10 Gbps.