ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน มกราคม 2563

AS4651  CAT-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ธ.ค. 62 ม.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS38566   NTT(TH) 380 Mbps.  1 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS138616   Sanuk System 100 Mbps.  150 Mbps. 
3. AS23969   TOT ISP 20 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
4. AS131293   TOT LLI 10 Gbps. 
ลำดับที่ International Provider ธ.ค. 62 ม.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS132513   Sky Telecom (LAO) 3.6 Gbps.  3 Gbps.  -- ลดค่าการเชื่อมต่อ
AS45629  JasTel-IIG
ลำดับที่ International Provider ธ.ค. 62 ม.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS32934   Facebook (SG) 200 Gbps.  400 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS38082  TICC-IIG(TRUE)
ลำดับที่ ISP/ Government ธ.ค. 62 ม.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS7470   True Internet Corporation 988 Gbps.  1,128 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
ลำดับที่ International Provider ธ.ค. 62 ม.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS32934   Facebook (MY) 200 Gbps.  300 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS132876  SYMC-IIG
ลำดับที่ International Provider ธ.ค. 62 ม.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS15133   EdgeCast (SG) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS135671   S.I NET (KH) 2 Gbps.