ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน สิงหาคม 2560


ข้อมูลการเชื่อมต่อภายในประเทศทั้งหมด    ข้อมูลการเชื่อมต่อระหว่างประเทศทั้งหมด

AS38081  TIG-IX (TRUE)
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ค. ส.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS7654  ISSP 4 Gbps.  10 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth

AS37930   TOT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ค. ส.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS23969  TOT ISP 120 Gbps.  160 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth