ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน กรกฎาคม 2560


ข้อมูลการเชื่อมต่อภายในประเทศทั้งหมด    ข้อมูลการเชื่อมต่อระหว่างประเทศทั้งหมด

AS4652  CAT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government มิ.ย. ก.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS4765  PACNET 7 Gbps.  10 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth

AS45458  AWN-IX (SBN)
ลำดับที่ ISP/ Government มิ.ย. ก.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS23932  OTARO 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่

AS133543   DTAC-IX
ลำดับที่ ISP/ Government มิ.ย. ก.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS4618  INET 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่

AS38081  TIG-IX (TRUE)
ลำดับที่ ISP/ Government มิ.ย. ก.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS38794  UIH (Beenet) 2 Gbps.  2.5 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth