ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน พฤษภาคม 2565AS45796  BB Connect-IIG
ลำดับที่ ISP ภายในประเทศ เม.ย. 65 พ.ค. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS9287   True IDC 50 Mbps.  New เชื่อมต่อใหม่
AS10089  DTAC-IIG
ลำดับที่ International Provider เม.ย. 65 พ.ค. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS22697   Roblox (SG) 20 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
AS38040  NT-IIG (TOT)
ลำดับที่ International Provider เม.ย. 65 พ.ค. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS2914   NTT (SG) 10 Gbps.  20 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS38082  TICC-IIG (TRUE)
ลำดับที่ ISP/ Government เม.ย. 65 พ.ค. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS9287   True IDC 400 Mbps.  1 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ