ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

AS4651  CAT-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government เม.ย. 63 พ.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4621   UniNet 120 Gbps.  130 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS10089  DTAC-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government เม.ย. 63 พ.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4765   Pacific Internet 1 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS137566   Supernap 100 Mbps. 
ลำดับที่ International Provider เม.ย. 63 พ.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4134   China Telecom (SG) 450 Mbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS58453   China Mobile (SG) 450 Mbps. 
AS45629  JasTel-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government เม.ย. 63 พ.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4618   INET 10 Gbps.  40 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
ลำดับที่ International Provider เม.ย. 63 พ.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4635   HKIX (HK) 10 Gbps.  20 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS38040  TOT-IIG
ลำดับที่ International Provider เม.ย. 63 พ.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS1299   Teliasonera (SG) 10 Gbps.  20 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS6939   Hurricane (SG) 10 Gbps.  30 Gbps. 
3. AS3356   Level3 (FR) 10 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
4. AS6453   TATA (SG) 10 Gbps. 
5. AS4766   Korea Telecom (HK) 10 Gbps. 
6. AS6762   Telecom Italia (SG) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
7. AS2914   NTT (SG) 10 Gbps. 
AS132876  SYMC-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government เม.ย. 63 พ.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4741   Samart Info 80 Mbps.  600 Mbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ