ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน กันยายน 2565

AS45430  AWN-IIG (SBN)
ลำดับที่ International Provider ส.ค. 65 ก.ย. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS15169   Google (SG) 450 Gbps.  530 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS24482   SG.GS (SG) 20 Gbps.  60 Gbps. 
AS10089  DTAC-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ส.ค. 65 ก.ย. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS135419   Cable Connect 3.5 Gbps.  4.5 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
ลำดับที่ International Provider ส.ค. 65 ก.ย. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS32934   Facebook (MY) 100 Gbps.  200 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS137557  IGC-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ส.ค. 65 ก.ย. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS56309   SIAMDATA 2.5 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
ลำดับที่ International Provider ส.ค. 65 ก.ย. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4809   China Telecom (HK) 6 Gbps.  3 Gbps.  -- ลดค่าการเชื่อมต่อ
2. AS135300   MBT (MM) 30 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
3. AS9002   RETN (SG) 10 Gbps. 
4. AS20940   Akamai (SG) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อ
5. AS16509   Amazon (SG) 40 Gbps. 
AS38082  TICC-IIG (TRUE)
ลำดับที่ ISP/ Government ส.ค. 65 ก.ย. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS137566   Supernap 200 Mbps.  New เชื่อมต่อใหม่
AS4651  NT-IIG (CAT)
ลำดับที่ ISP/ Government ส.ค. 65 ก.ย. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS7616   Ji-NET 500 Mbps.  New เชื่อมต่อใหม่
ลำดับที่ International Provider ส.ค. 65 ก.ย. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS24492   WICAM (KM) 1 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
AS132876  SYMC-IIG (Symphony)
ลำดับที่ ISP/ Government ส.ค. 65 ก.ย. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4776   A-Net 1 Gbps.  2.5 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS23927   Milcom 400 Mbps.  500 Mbps. 
3. AS9411   KU 5 Gbps.  3 Gbps.  -- ลดค่าการเชื่อมต่อ
ลำดับที่ International Provider ส.ค. 65 ก.ย. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS136975   Globalnet (MM) 36 Gbps.  65 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS136255   Mytel (MM) 140 Gbps.  250 Gbps. 
AS45796  UIH-IIG
ลำดับที่ International Provider ส.ค. 65 ก.ย. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS5511   Orange (SG) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่