ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน ธันวาคม 2563

AS45430  AWN-IIG (SBN)
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ย. 63 ธ.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS23884   PROEN Internet 2 Gbps.  1 Gbps.  -- ลดค่าการเชื่อมต่อ
AS137557  IGC-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ย. 63 ธ.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4618   INET 20 Gbps.  10 Gbps.  -- ลดค่าการเชื่อมต่อ
ลำดับที่ International Provider พ.ย. 63 ธ.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4809   China Telecom 3 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS55329   Telco Tech (KH) 1 Gbps. 
3. AS132167   Ooredoo (MM) 20 Gbps. 
4. AS24482   SG.GS (SG) 1 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
5. AS6939   China Telecom 10 Gbps.  20 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
6. AS135300   MBT (MM) 10 Gbps.  20 Gbps. 
AS45629  JasTel-IIG
ลำดับที่ International Provider พ.ย. 63 ธ.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS714   Apple (HK) 20 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS32934   Facebook (HK) 20 Gbps. 
AS38082  TICC-IIG (TRUE)
ลำดับที่ International Provider พ.ย. 63 ธ.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS5459   LINX (UK) 20 Gbps.  30 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS59360   BBIX (SG) 10 Gbps.  20 Gbps. 


หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อ IG-IIG เป็น IGC-IIG