ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน มกราคม 2567

AS4651  NT-IIG (CAT)
ลำดับที่ International Provider ธ.ค. 66 ม.ค. 67 สถานะ หมายเหตุ
1. AS139620   MTN (MM) 1 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
AS137557  IGC-IIG
ลำดับที่ International Provider ธ.ค. 66 ม.ค. 67 สถานะ หมายเหตุ
1. AS32934   Facebook (SG) 200 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
AS45629  JasTel-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ธ.ค. 66 ม.ค. 67 สถานะ หมายเหตุ
1. AS152127   OneAsia 500 Mbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS7693   KSC 2.3 Gbps.  2.6 Gbps..  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS38040  NT-IIG (TOT)
ลำดับที่ International Provider ธ.ค. 66 ม.ค. 67 สถานะ หมายเหตุ
1. AS23576   NHN (SG) 60 Gbps.  160 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS58430  TCCT-IIG
ลำดับที่ International Provider ธ.ค. 66 ม.ค. 67 สถานะ หมายเหตุ
1. AS24115   Equinix (SG) 1 Gbps.  1.2 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS45796  UIH-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ธ.ค. 66 ม.ค. 67 สถานะ หมายเหตุ
1. AS45455   2S1N 400 Mbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS9287   True IDC 50 Mbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
ลำดับที่ International Provider ธ.ค. 66 ม.ค. 67 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4229   ZEN LAYER (SG) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS199524   G-Core (SG) 10 Gbps.