ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

AS4651  CAT-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ม.ค. 63 ก.พ. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS18013   B Network Solution (BNS) 1 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
AS45629  JasTel-IIG
ลำดับที่ International Provider ม.ค. 63 ก.พ. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS5511   Orange (SG) 1 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
AS38082  TICC-IIG(TRUE)
ลำดับที่ ISP/ Government ม.ค. 63 ก.พ. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS7470   True Internet Corporation 1,128 Gbps.  1,168 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
ลำดับที่ International Provider ม.ค. 63 ก.พ. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS32934   Facebook (MY) 300 Gbps.  400 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS38040  TOT-IIG
ลำดับที่ International Provider ม.ค. 63 ก.พ. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS6777   AMS-IX (NL) 10 Gbps.  20 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS23815   JPIX (SG) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
3. AS33438   StackPath (SG) 20 Gbps. 
4. AS3491   PCCW (HK) 10 Gbps. 
5. AS24115   Equinix-SJC (US) 10 Gbps.  Del เยกเลิกการเชื่อมต่อ
6. AS2914   NTT (HK) 10 Gbps. 
7. AS19996   Any2Coresite (US) 10 Gbps. 
8. AS4809   China Telecom (HK) 10 Gbps. 
9. AS9318   SKB (KR) 10 Gbps.