ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน สิงหาคม 2566

AS4651  NT-IIG (CAT)
ลำดับที่ International Provider ก.ค. 66 ส.ค. 66 สถานะ หมายเหตุ
1. AS8075   Microsoft (HK) 10 Gbps.  100 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS19996   Any2Coresite (US) 10 Gbps.  20 Gbps. 
3. AS34307   NLIX (UK) 10 Gbps.  20 Gbps. 
4. AS3356   Level3 (SG) 20 Gbps.  100 Gbps. 
5. AS2914   NTT (HK) 15 Gbps.  10 Gbps.  -- ลดค่าการเชื่อมต่อ
6. AS2914   NTT (SG) 15 Gbps.  10 Gbps. 
7. AS4788   Telekom Malaysia (MY) 10.932 Gbps.  10 Gbps. 
8. AS34307   NLIX (NL) 20 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
AS58430  TCCT-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ค. 66 ส.ค. 66 สถานะ หมายเหตุ
1. AS137248   Dots Solutions 900 Mbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
AS38040  NT-IIG (TOT)
ลำดับที่ International Provider ก.ค. 66 ส.ค. 66 สถานะ หมายเหตุ
1. AS41690   Dailymotion (SG) 10 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
2. AS714   Apple (HK) 20 Gbps.  100 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS45796  UIH-IIG
ลำดับที่ International Provider ก.ค. 66 ส.ค. 66 สถานะ หมายเหตุ
1. AS2914   NTT (SG) 10 Gbps.  20 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS24115   Equinix (SG) 10 Gbps.  20 Gbps.