ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

AS45430  AWN-IIG (SBN)
ลำดับที่ International Provider เม.ย. 64 พ.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS32934   Facebook (SG) 400 Gbps.  600 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS55518   SGIX (SG) 30 Gbps.  100 Gbps. 
3. AS6762   Telecom Italia (SG) 100 Gbps.  130 Gbps. 
4. AS33438   Stackpath (SG) 20 Gbps.  100 Gbps. 
5. AS174   Cogent (SG) 60 Gbps.  180 Gbps. 
6. AS3491   PCCW(SG) 10 Gbps.  60 Gbps. 
7. AS2914   NTT (SG) 170 Gbps.  140 Gbps.  -- ลดค่าการเชื่อมต่อ
8. AS7473   Singtel (SG) 40 Gbps.  30 Gbps. 
9. AS24218   GTC (MY) 20 Gbps.  10 Gbps. 
10. AS58453   China Mobile (SG) 30 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
11. AS5511   Orange (SG) 30 Gbps. 
12. AS24482   SG.GS (SG) 20 Gbps. 
13. AS13335   CloudFlare (SG) 100 Gbps. 
AS4651  NT-IIG (CAT)
ลำดับที่ ISP/ Government เม.ย. 64 พ.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS131090   NT ISP-BB (CAT) 300 Gbps.  320 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS45629  JasTel-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government เม.ย. 64 พ.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4741   Samart 300 Mbps.  New เชื่อมต่อใหม่
AS38082  TICC-IIG (TRUE)
ลำดับที่ ISP/ Government เม.ย. 64 พ.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS7470   True Internet 1,423 Gbps.  1,500 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ