ข้อมูลการการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน มกราคม 2561
AS4651 CAT-IIG
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS7568 CSL-IIG IIG 1.6 Gbps. IPv4
2 AS45606 101 Global ISP ในประเทศ 20 Mbps. IPv4
3 AS18013 B Network Solution (BNS) ISP ในประเทศ 10 Mbps. IPv4
4 AS9931 CAT-ISP ISP ในประเทศ 130 Gbps. IPv4
5 AS131090 CAT ON Net ISP ในประเทศ 180 Gbps. IPv4
6 AS4618 INET ISP ในประเทศ 2.5 Gbps. IPv4
7 AS24187 KIRZ ISP ในประเทศ 720 Mbps. IPv4
8 AS56067 Metrabyte ISP ในประเทศ 101 Mbps. IPv4
9 AS38888 MILCOM ISP ในประเทศ 600 Mbps. IPv4
10 AS45328 NIPA.CLOUD ISP ในประเทศ 100 Mbps. IPv6 Dual Stack
11 AS38566 NTT (TH) ISP ในประเทศ 380 Mbps. IPv6 Dual Stack
12 AS4765 PACNET ISP ในประเทศ 350 Mbps. Peering
13 AS23884 PROEN Internet ISP ในประเทศ 750 Mbps. IPv6 Dual Stack
14 AS45413 ServeNET ISP ในประเทศ 30 Mbps. IPv4
15 AS5639 SIAMDATA ISP ในประเทศ 200 Mbps. IPv4
16 AS23969 TOT ISP ISP ในประเทศ 40 Gbps. IPv4
17 AS131293  TOT LLI ISP ในประเทศ 10 Gbps. IPv4
18 AS7470 True Internet ISP ในประเทศ 100 Gbps. IPv4
19 AS38794 UIH/ BEENET ISP ในประเทศ 700 Mbps. IPv6 Dual Stack
20 AS38328 ICT MOF Government 230 Mbps. IPv4
21 AS4621 UniNet Government 90 Gbps. IPv4
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS1200 AMS-IX (AN) International Providers 9 Gbps. Peering
2 AS19996 Any2Coresite (US) International Providers 10 Gbps. Peering
3 AS59360 BBIX (HK) International Providers 10 Gbps. Peering
4 AS59360 BBIX (SG) International Providers 1 Gbps. Peering
5 AS9505 CHT-I (TW) International Providers 155 Mbps. Peering
6 AS3462 CHT-I HiNet (TW) International Providers 310 Mbps. Peering
7 AS4609 CTM (Macau) International Providers 155 Mbps. Peering
8 AS6695 DE-CIX (DE) International Providers 10 Gbps. Peering
9 AS15133 EdgeCast (SG) International Providers 20 Gbps. Peering
10 AS65517 Equinix (FR) International Providers 10 Gbps. Peering
11 AS24115 Equinix (SG) International Providers 100 Gbps. Peering
12 AS65517 Equinix San Jose (US) International Providers 10 Gbps. Peering
13 AS8966 Etisalat (UAE) International Providers 310 Mbps. Peering
14 AS32934 Facebook (SG)    International Providers 30 Gbps. Peering
15 AS136975 GlobalNet (MM) International Providers 10 Gbps. Transit
16 AS15169 Google (HK) International Providers 40 Gbps. Peering
17 AS15169 Google (SG) International Providers 70 Gbps. Peering
18 AS4635 HKIX (HK) International Providers 20 Gbps. Peering
19 AS6939 Hurricane  (HK) International Providers 10 Gbps. Transit
20 AS6939 Hurricane  (US) International Providers 10 Gbps. Transit
21 AS45686 JPNAP (JP) International Providers 10 Gbps. Peering
22 AS2516 KDDI (HK) International Providers 9.6 Gbps. Transit
23 AS4766 Korea Telecom  (HK) International Providers 15 Gbps. Transit
24 AS3356 Level3  (US) International Providers 10 Gbps. Transit
25 AS3786 LG DACOM (KR) International Providers 310 Mbps. Peering
26 AS5459 LINX (UK) International Providers 10 Gbps. Peering
27 AS8075 Microsoft (HK) International Providers 10 Gbps. Peering
28 AS8075 Microsoft (US) International Providers 10 Gbps. Peering
29 AS45558 MPT (MM) International Providers 1.622 Gbps. Transit
30 AS2906 Netflix (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
31 AS34307 NLIX (NL) International Providers 10 Gbps. Peering
32 AS2914 NTT (HK) International Providers 12 Gbps. Transit
33 AS2914 NTT (SG) International Providers 10 Gbps. Transit
34 AS3491 PCCW (HK) International Providers 8.4 Gbps. Transit
35 AS9299 PLDT (PH)  International Providers 1 Gbps. Peering
36 AS7473 SingTel (SG) International Providers 10 Gbps. Transit
37 AS132513 Sky Telecom (LA) International Providers 300 Mbps. Peering
38 AS17676 SOFTBANK (HK) International Providers 1 Gbps. Transit
39 AS4657 StarHub (SG)  International Providers 1 Gbps. Peering
40 AS38861 StarHub exchange (SG) International Providers 622 Mbps. Peering
41 AS4755 TATA  (IN) International Providers 45 Mbps. Peering
42 AS6453 TATA (SG) International Providers 8 Gbps. Transit
43 AS6453 TATA (US) International Providers 4 Gbps. Transit
44 AS1299 TeliaSonera (HK) International Providers 5.5 Gbps. Transit
45 AS1299 TeliaSonera (SG) International Providers 5.5 Gbps. Transit
46 AS4637 Telstra (HK)  International Providers 1.244 Gbps. Peering
47 AS4637 Telstra (SG) International Providers 310 Mbps. Peering
48 AS4788 TM (MY)  International Providers 932 Mbps. Peering
49 AS46489 Twitch  (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
50 AS703 Verizon  (HK) International Providers 155 Mbps. Peering
51 AS45899 VNPT Corp (VN) International Providers 1 Gbps. Peering
52 AS1273 Vodafone  (FR)  International Providers 8 Gbps. Transit
AS45430  AWN-IIG (SBN)
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS45458 AWN-ISP (SBN) ISP ในประเทศ 840 Gbps IPv6 Dual Stack
2 AS17565 ADC ISP ในประเทศ 10 Gbps. IPv4
3 AS45758 Triple T Internet/ Triple T Broadband ISP ในประเทศ 500 Mbps. IPv6 Dual Stack
4 AS55403 PTT ICT ISP ในประเทศ 750 Mbps. IPv6 Dual Stack
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS16509 Amazon (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
2 AS714 Apple (SG) International Providers 10 Gbps. IPv6 Dual Stack
3 AS59360 BBIX (SG) International Providers 10 Gbps. IPv4
4 AS2518 BIGLOBE (SG) International Providers IPv4
5 AS13335 CloudFlare (SG) International Providers IPv4
6 AS41690 Dailymotion (SG) International Providers IPv4
7 AS6939 Hurricane (SG)  International Providers IPv4
8 AS17961 mitene internet (SG) International Providers IPv4
9 AS10310 Yahoo (SG) International Providers IPv4
10 AS58453 CHINA MOBILE (SG) International Providers 10 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
11 AS9505 CHT (HK) International Providers 10 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
12 AS15133 EdgeCast (SG) International Providers 10 Gbps. IPv6 Dual Stack
13 AS15133 EdgeCast (SG) International Providers 20 Gbps. Peering
14 AS20940 Akamai (SG) International Providers Peering
15 AS45102 Alibaba (SG) International Providers IPv6 Dual Stack
16 AS38895 Amazon (SG) International Providers Peering
17 AS36408 CDNetworks (SG) International Providers Peering
18 AS24115 Equinix (SG) International Providers IPv6 Dual Stack
19 AS54113 FASTLY (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
20 AS6939 Hurricane (SG) International Providers Peering
21 AS10158 KAKAO (SG) International Providers IPv4
22 AS22822 LimeLight (SG) International Providers IPv6 Dual Stack
23 AS132132 MyRepublic (SG) International Providers Peering
24 AS3856 PCH (SG) International Providers IPv4
25 AS36351 SoftLayer (SG) International Providers Peering
26 AS4844 SuperInternet (SG)  International Providers Peering
27 AS7713 TELIN (SG) International Providers Peering
28 AS29791 Voxel (SG) International Providers Peering
29 AS199524  WarGaming (SG) International Providers Peering
30 AS10310 Yahoo (SG) International Providers Peering
31 AS24115 Equinix  Palo alto (US) International Providers 1 Gbps. IPv6 Dual Stack
32 AS32934 Facebook (MY) International Providers 100 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
33 AS32934 Facebook (SG) International Providers 80 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
34 AS54113 FASTLY (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
35 AS15169 Google (HK) International Providers 40 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
36 AS15169 Google (MY) International Providers 200 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
37 AS15169 Google (SG) International Providers 80 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
38 AS24218 GTC (MY) International Providers 20 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
39 AS3257 GTT (HK) International Providers 10 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
40 AS4635 HKIX (HK) International Providers 10 Gbps. IPv4
41 AS13335 CloudFlare (HK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
42 AS15133 EdgeCast (HK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
43 AS9658 ETPI (HK) International Providers IPv4
44 AS22822 LimeLight (HK) International Providers IPv6 Dual Stack
45 AS55536 PAC switch (HK) International Providers IPv4
46 AS132203 Tencent (HK) International Providers Peering
47 AS38726 VTC (HK) International Providers IPv4
48 AS22822 LimeLight (SG) International Providers 10 Gbps. IPv6 Dual Stack
49 AS8330 LONAP (UK) International Providers 1 Gbps. IPv6 Dual Stack
50 AS63832 Megaport (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
51 AS8075 Microsoft (MY) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
52 AS8069 Microsoft (SG) International Providers 1 Gbps. Peering
53 AS23576 NHN (SG) International Providers 20 Gbps. Peering
54 AS2914 NTT (SG) International Providers 30 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
55 AS3491 PCCW  (SG) International Providers 10 Gbps. IPv6 Dual Stack
56 AS55518 SGIX (SG) International Providers 20 Gbps. IPv6 Dual Stack
57 AS7473 Singtel (SG) International Providers 20 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
58 AS6762 Telecom Italia (HK) International Providers 10 Gbps. IPv6 Dual Stack
59 AS6762 Telecom Italia (SG)  International Providers 20 Gbps. IPv6 Dual Stack
60 AS4788 Telekom Malaysia (MY)  International Providers 20 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
61 AS46489 Twicth (SG) International Providers 10 Gbps. Transit
62 AS32590 VALVE (SG) International Providers 20 Gbps. IPv6 Dual Stack
63 AS1273 Vodafone (SG) International Providers 10 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
AS45796  BB Connect-IIG (UIH/ BEENET) 
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS45581 INFONET ISP 50 Mbps IPv4
2 AS10089 DTAC (IIG) IIG 2 Gbps. Transit
3 AS38794 UIH (Beenet)  ISP ในประเทศ 200 Gbps. IPv6 Dual Stack
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS9226 1-Net (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
2 AS20940 Akamai   (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
3 AS45102 Alibaba (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
4 AS38895 Amazon (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
5 AS714 Apple (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
6 AS59360 BBIX (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
7 AS55511 Beeline (LA) International Providers 2.5 Gbps IPv4
8 AS36408 CDNetworks (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
9 AS13335 CloudFlare (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
10 AS41690 Dailymotion (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
11 AS133165 Digital Ocean (SG) International Providers 10 Gbps Peering/ IPv6 Dual Stack
12 AS19679 Dropbox (SG) International Providers 10 Gbps Peering/ IPv6 Dual Stack
13 AS15133 EdgeCast (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
15 AS24115 Equinix (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
14 AS10226 ETL (LA) International Providers 1 Gbps IPv4
16 AS32934 Facebook (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
18 AS4775 Globe Telecom  (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
17 AS15169 Google (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
19 AS6939 Hurricane (SG)  International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
20 AS2516 KDDI (SG)  International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
21 AS9873 LAO Telecom (LA) International Providers 2.5 Gbps IPv4
23 AS22822 LimeLight (SG) International Providers 10 Gbps Peering/ IPv6 Dual Stack
22 AS14413 Linkedin (SG) International Providers 10 Gbps Peering/ IPv6 Dual Stack
25 AS238235 Mekongnet  (KH) International Providers 10 Gbps IPv4
24 AS8075 Microsoft (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
26 AS2906 Netflix (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
27 AS8674 Netnod (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
28 AS23576 NHN (SG) International Providers 10 Gbps Peering/ IPv6 Dual Stack
29 AS2914 NTT (SG) International Providers 4 Gbps. IPv6 Dual Stack
30 AS36692 OpenDNS  (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
31 AS3491 PCCW  (HK) International Providers 400 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
32 AS3491 PCCW  (SG) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
33 AS24482 SG.GS (SG)  International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
34 AS55518 SGIX (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
35 AS17676 SOFTBANK (SG) International Providers 1 Gbps Peering/ IPv6 Dual Stack
36 AS36351 SoftLayer (SG) International Providers 10 Gbps Peering/ IPv6 Dual Stack
37 AS3303 Swisscom (SG) International Providers 10 Gbps Peering/ IPv6 Dual Stack
38 AS4788 TM (MY) International Providers 10 Gbps Transit/ IPv6 Dual Stack
39 AS46489 Twitch(SG) International Providers 10 Gbps Peering/ IPv6 Dual Stack
40 AS13414 Twitter  (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
41 AS131267 UNITEL (LA) International Providers 0.5 Gbps IPv4
42 AS32590 VALVE (SG) International Providers 10 Gbps Peering/ IPv6 Dual Stack
43 AS18106 Viewqwest (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
44 AS4826 Vocus (AU) International Providers 10 Gbps Peering/ IPv6 Dual Stack
45 AS10310 Yahoo (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
46 AS21859 Zenlayer (SG) International Providers 10 Gbps Peering/ IPv6 Dual Stack
AS7568  CSL-IIG (CS Loxinfo) 
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS4750 CS Loxinfo ISP ในประเทศ 80 Gbps. IPv6 Dual Stack
2 AS4651 CAT-IIG IIG 1.6 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS9498 Airtel (SG) International Providers 100 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
2 AS24115 Equinix (SG)  International Providers 10 Gbps. Peering
3 AS20940 Akamai (SG) International Providers Peering
4 AS38895 Amazon.com (SG) International Providers Peering
5 AS714 Apple (SG) International Providers Peering
6 AS2518 BIGLOBE (SG) International Providers Peering
7 AS17451 Biznet Networks (SG) International Providers Peering
8 AS38158 CBN Networks (SG) International Providers Peering
9 AS36408 CDNetworks (SG) International Providers Peering
10 AS13335 Cloudflare (SG) International Providers Peering
11 AS33891 Core-Backbone (SG) International Providers Peering
12 AS19679 Dropbox (SG)  International Providers Peering
13 AS15133 EdgeCast (SG) International Providers Peering
14 AS8966 Etisalat (SG) International Providers Peering
15 AS15695 Expereo (SG) International Providers Peering
16 AS38182 Extreme Broadband (SG) International Providers Peering
17 AS134363 EZIT (SG)    International Providers Peering
18 AS23939 EZNETSOLS (SG)  International Providers Peering
19 AS32934 Facebook (SG) International Providers Peering
20 AS7598 Forcepoint (SG)  International Providers Peering
21 AS24218 GTC (SG) International Providers Peering
22 AS17666 HitachiSunway (SG)  International Providers Peering
23 AS6939 Hurricane Electric (SG) International Providers Peering
24 AS4739 iiNet (SG)  International Providers Peering
25 AS64096 Internet Harbor Global (SG) International Providers Peering
26 AS45352 IP ServerOne (SG)  International Providers Peering
27 AS14413 LinkedIn (SG) International Providers Peering
28 AS9534 Maxis (SG)  International Providers Peering
29 AS44654 Media Net (SG) International Providers Peering
30 AS8075 Microsoft (SG) International Providers Peering
31 AS23947 Moratelindo (SG International Providers Peering
32 AS132132 MyRepublic (SG)  International Providers Peering
33 AS55818 NAP Info (SG) International Providers Peering
34 AS2906 Netflix (SG) International Providers Peering
35 AS8674 Netnod (SG) International Providers Peering
36 AS38001 NewMedia Express(SG)   International Providers Peering
37 AS23576 NHN (SG) International Providers Peering
38 AS4628 Pacific Internet (SG) International Providers Peering
39 AS3856 PCH (SG) International Providers Peering
40 AS42 PCH (SG)  International Providers Peering
41 AS8781 Qatar Telecom (SG)  International Providers Peering
42 AS7595 ReadySpace Pte Ltd (SG)  International Providers Peering
43 AS58436 SecureAX (SG)  International Providers Peering
44 AS24482 SG.GS (SG) International Providers Peering
45 AS59318 SINET (SG)  International Providers Peering
46 AS36351 SoftLayer (SG) International Providers Peering
47 AS45634 SparkStation (SG)  International Providers Peering
48 AS4844 SuperInternet (SG)  International Providers Peering
49 AS3303 Swisscom (SG) International Providers Peering
50 AS17726 Telecom Cambodia (SG) International Providers Peering
51 AS15932 Telenor Global (SG) International Providers Peering
52 AS7713 TELIN (SG)  International Providers Peering
53 AS63516 Trans Hybrid Communication (SG) International Providers Peering
54 AS703 Verizon (SG) International Providers Peering
55 AS18106 ViewQwest (SG) International Providers Peering
56 AS4826 Vocus (SG) International Providers Peering
57 AS29791 Voxel (SG) International Providers Peering
58 AS24203 XLNET (SG)  International Providers Peering
59 AS10310 Yahoo (SG) International Providers Peering
60 AS21859 Zenlayer (SG) International Providers Peering
61 AS32934 Facebook (MY) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
62 AS15412 Global Cloud Xchange (SG) International Providers 500 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
63 AS15169 Google (MY) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
64 AS15169 Google (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
65 AS8075 Microsoft (MY) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
66 AS2914 NTT (SG) International Providers 500 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
67 AS10026 Pacnet (SG) International Providers 500 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
68 AS3491 PCCW (SG) International Providers 1.7 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
69 AS7473 SingTel (SG)  International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
70 AS6453 Tata (SG) International Providers 500 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
71 AS6453 TATA (UK)  International Providers 100 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
72 AS6762 Telecom Italia (SG)  International Providers 200 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
73 AS1299 TeliaSonera (FR) International Providers 100 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
AS10089 DTAC-IIG
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS9587 Dtac Trinet  ISP ในประเทศ 800 Gbps. Transit
2 AS45796 BB Connect-IIG IIG 2 Gbps. Transit
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS59360 BBIX (SG) International Providers 10 Gbps. IPv4
2 AS24115 Equinix (SG) International Providers 20 Gbps. Peering
3 AS32934 Facebook (MY) International Providers 30 Gbps. Peering
4 AS32934 Facebook (SG) International Providers 80 Gbps. Peering
5 AS15169 Google (MY) International Providers 30 Gbps. Peering
6 AS15169 Google (SG) International Providers 20 Gbps. IPv4
7 AS23576 NHN (SG) International Providers 20 Gbps. IPv4
8 AS6453 TATA (SG) International Providers 10 Gbps. Transit
9 AS15932 Telenor Global  (MY) International Providers 100 Gbps. IPv4
AS45629 JasTel-IIG
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS7616 Ji-NET ISP ในประเทศ 10 Gbps. Transit
2 AS45758 Triple T Internet ISP ในประเทศ 650 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
3 AS4741 Samart Infonet ISP ในประเทศ 500 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
4 AS7693 KSC ISP ในประเทศ 1.6 Gbps. IPv6 Dual Stack
5 AS4618 INET ISP ในประเทศ 3.6 Gbps. Transit
6 AS45455 2S1N ISP ในประเทศ 700 Mbps. Transit
7 AS45328 ISPIO (NIPA) ISP ในประเทศ 20 Mbps. IPv6 Dual Stack
8 AS55403 PTT ICT ISP 750 Mbps. IPv6 Dual Stack
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS714 Apple (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
2 AS4809 China Telecom (HK) International Providers 3 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
3 AS174 COGENT (US) International Providers 5 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
4 AS3320 DTAG (FR) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
5 AS24115 Equinix (FR) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
6 AS24115 Equinix (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
7 AS32934 Facebook (MY) International Providers 100 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
8 AS32934 Facebook (SG) International Providers 100 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
9 AS51706 France IX (FR) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
10 AS15412 Global Cloud Xchange(SG) International Providers 1.3 Gbps. Transit
11 AS15169 Google (MY) International Providers 320 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
12 AS24218 GTC (MY) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
13 AS3257 GTT (SG)  International Providers 100 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
14 AS9304 HGC (HK) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
15 AS4635 HKIX (HK) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
16 AS3356 Level3 (US) International Providers 4 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
17 AS22822 Limelight (SG) International Providers 20 Gbps. Peering
18 AS8075 Microsoft (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
19 AS2906 Netflix (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
20 AS23576 NHN (SG)  International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
21 AS2914 NTT (SG) International Providers 200 Mbps. IPv4
22 AS3491 PCCW (SG) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
23 AS7473 SingTel (SG) International Providers 4 Gbps. Transit
24 AS6453 TATA (SG) International Providers 7 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
25 AS4637 Telstra (SG) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
26 AS4788 TM (MY)  International Providers 3 Gbps. IPv4
27 AS46489 Twitch (SG) International Providers 60 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
28 AS13414 Twitter (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
29 AS1273 Vodafone (SG) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
30 AS10310 Yahoo (SG) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
31 AS1200 AMS-IX (AN) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Tunneling
AS132876  SYMC-IIG (Symphony)
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS132880 Symphony-ISP ISP ในประเทศ 40 Gbps. IPv6 Dual Stack
2 AS23884 PROEN Internet ISP ในประเทศ 150 Mbps. IPv6 Dual Stack
3 AS4621 Uninet Gov. 10 Gbps. IPv6 Dual Stack
4 AS4776 A-Net ISP ในประเทศ 300 Mbps. IPv6 Dual Stack
5 AS134509 1-to-All ISP ในประเทศ 200 Mbps. IPv4
6 AS4741 Samart Infonet ISP ในประเทศ 80 Mbps. IPv6 Dual Stack
7 AS45142 Loxley ISP ในประเทศ 400 Mbps. IPv4
8 AS23927 Milcom ISP ในประเทศ 100 Mbps. IPv4
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS6777 AMS-IX (NL) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
2 AS8560 1&1 Internet (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
3 AS2687 AT&T (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
4 AS25369 Bandwidth Technologies (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
5 AS57976 Blizzard (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
6 AS41690 Daliymotion (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
7 AS19679 Dropbox (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
8 AS9150 InterConnect (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
9 AS30844 Liquid Telecom (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
10 AS51185 Mainsoft (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
11 AS8365 MANDA (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
12 AS47869 Netrouting (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
13 AS21478 PLEX (NL) International Providers Peering
14 AS6730 Sunrise (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
15 AS2119 Telenor (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
16 AS46489 Twicth (NL) International Providers Peering
17 AS3223 Voxility (NL) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
18 AS714 APPLE (SG) International Providers 10 Gbps Peering/ IPv6 Dual Stack
19 AS9505 CHT (HK)  International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
20 AS174 Cogent (HK) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
21 AS6695 DE-CIX (DE) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
22 AS8560 1&1 Internet (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
23 AS2686 AT&T (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
24 AS57976 Blizzard (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
25 AS42416 Comnet (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
26 AS41690 Daliymotion (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
27 AS19679 Dropbox (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
28 AS20773 HostEurope (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
29 AS29140 HostServer (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
30 AS30844 Liquid Telecom (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
31 AS8365 MANDA (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
32 AS47869 Netrouting (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
33 AS43350 NFOrce (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
34 AS42 PCH (DE)   International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
35 AS15598 QSC AG (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
36 AS6730 Sunrise (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
37 AS2119 Telenor (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
38 AS46489 Twicth (DE) International Providers Peering
39 AS3223 Voxility (DE) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
40 AS24115 Equinix (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
41 AS20940 Akamai (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
42 AS38895 Amazon (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
43 AS21321 Areti Internet (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
44 AS2687 AT&T (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
45 AS17451 Biznet (SG)  International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
46 AS3300 British Telecom (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
47 AS36408 CDNetworks (SG) International Providers Peering
48 AS13335 CloudFlare (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
49 AS33891 Core-Backbone (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
50 AS41690 Dailymotion (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
51 AS7642 Dhiraagu (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
52 AS133165 Digital Ocean (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
53 AS15133 EdgeCast  (SG) International Providers Peering
54 AS8966 Etisalat (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
55 AS23939 EZNETSOLS (SG) International Providers Peering
56 AS54113 FASTLY (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
57 AS26496 GoDaddy (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
58 AS24218 GTC (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
59 AS6939 Hurricane (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
60 AS2497 IIJ (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
61 AS4761 INDOSAT (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
62 AS45352 IP ServerOne (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
63 AS10158 Kakao (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
64 AS3356 Level 3 (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
65 AS22822 Limelight (SG)  International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
66 AS14413 LinkedIn (SG)  International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
67 AS44654 Media Net (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
68 AS8075 Microsoft (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
69 AS23947 Moratelindo (SG)   International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
70 AS132132 MyRepublic (SG)  International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
71 AS2906 Netflix (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
72 AS8674 Netnod (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
73 AS23576 NHN (SG) International Providers Peering
74 AS36692 OpenDNS (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
75 AS42 PCH (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
76 AS3856 PCH (SG)  International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
77 AS8781 Qatar Telecom (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
78 AS24482 SG.GS (SG)  International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
79 AS36351 SoftLayer (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
80 AS45634 Sparkstation (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
81 AS4844 SuperInternet (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
82 AS3303 Swisscom (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
83 AS7713 Telin (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
84 AS63516 Trans Hybrid (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
85 AS13414 Twitter  (SG) International Providers Peering
86 AS32590 VALVE (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
87 AS18106 Viewqwest (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
88 AS4826 Vocus (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
89 AS29791 Voxel (SG)  International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
90 AS199524 Wargaming (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
91 AS9381 Wharf T&T (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
92 AS10310 Yahoo (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
93 AS21859 Zenlayer (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
94 AS38901 Ezecom (KH) International Providers 150 Mbps IPv6 Dual Stack
95 AS32934 Facebook (SG) International Providers 10 Gbps Peering/ IPv6 Dual Stack
96 AS51706 FRANCE IX International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
97 AS20940 Akamai (FR) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
98 AS2686 AT&T (FR) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
99 AS57976 Blizzard (FR) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
100 AS15169 Google (MY) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
101 AS15169 Google (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
102 AS3257 GTT (SG) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
103 AS9304 HGC (SG) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
104 AS4635 HKIX (HK) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
105 AS56190 ACME (HK) International Providers Transit/ IPv6 Dual Stack
106 AS58879 ANCHNET (HK) International Providers Transit/ IPv6 Dual Stack
107 AS58511 Anycast (HK) International Providers Transit/ IPv6 Dual Stack
108 AS17709 Asia Pacific Telecom (HK) International Providers Transit/ IPv6 Dual Stack
109 AS2687 AT&T (HK) International Providers Transit/ IPv6 Dual Stack
110 AS55967 Baidu (HK) International Providers Transit/ IPv6 Dual Stack
111 AS9416 CNS-KBT (HK) International Providers Transit/ IPv6 Dual Stack
112 AS8966 Etisalat (HK) International Providers Transit/ IPv6 Dual Stack
113 AS18403 FPT Telecom (HK) International Providers Transit/ IPv6 Dual Stack
114 AS9269 HKBN (HK) International Providers Transit/ IPv6 Dual Stack
115 AS58779 i4HK (HK) International Providers Transit/ IPv6 Dual Stack
116 AS45187 Rackspace (HK) International Providers Transit/ IPv6 Dual Stack
117 AS38726 VTC (HK) International Providers Transit/ IPv6 Dual Stack
118 AS21859 Zenlayer (HK) International Providers Transit/ IPv6 Dual Stack
119 AS133500 Lao Gateway (LA) International Providers 50 Mbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
120 AS8714 LINX (UK) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
121 AS8560 1&1 Internet (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
122 AS2686 AT&T (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
123 AS57976 Blizzard (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
124 AS29636 Catalyst2 (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
125 AS61955 ColocationIX (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
126 AS41690 Daliymotion (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
127 AS19679 Dropbox (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
128 AS20773 HostEurope (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
129 AS30844 Liquid Telecom (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
130 AS8365 MANDA (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
131 AS47869 Netrouting (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
132 AS42 PCH (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
133 AS6730 Sunrise (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
134 AS2119 Telenor (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
135 AS46489 Twicth (UK) International Providers Peering
136 AS3223 Voxility (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
137 AS13037 Zen Internet (UK) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
138 AS13538 NYIIX (US) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
139 AS23900 Planetcom (LA) International Providers 400 Mbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
140 AS7473 SingTel (SG) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
141 AS24337 SKY Telecom (Lao) International Providers 800 Mbps Peering
142 AS6453 TATA (SG) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
143 AS1299 Telia Sonera (SG) International Providers 2 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
144 AS46489 Twitch (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
145 AS32590 VALVE (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
AS58430 TCCT-IIG
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS38040 TOT-IIG IIG 300 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
2 AS17887 TCCT-ISP ISP ในประเทศ 2 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
3 AS45223 OTARO ISP ในประเทศ 1 Gbps. Transit
4 AS137248 Dots Solutions ISP ในประเทศ 600 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS9505 CHT (HK) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
2 AS9902 NTC (KH) International Providers 1 Gbps. Peering
3 AS24115 Equinix (SG) International Providers 1 Gbps. IPv4
4 AS20940 Akamai   (SG) International Providers IPv4
5 AS714 Apple (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
6 AS17451 Biznet (SG)  International Providers IPv4
7 AS36408 CDNetworks (SG) International Providers IPv4
8 AS13335 CloudFlare (SG) International Providers IPv4
9 AS133165 Digital Ocean (SG) International Providers IPv4
10 AS19324 Dosarest (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
11 AS15133 EdgeCast Networks (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
12 AS23939 EZNETSOLS (SG) International Providers IPv4
13 AS18403 FPT (VN) International Providers Peering
14 AS15169 Google (SG) International Providers IPv4
15 AS24218 GTC  (SG) International Providers IPv4
16 AS6939 Hurricane (SG)  International Providers IPv4
17 AS4761 INDOSAT (SG) International Providers IPv4
18 AS64096 Internet Harbor Global (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
19 AS8075 Microsoft (SG) International Providers IPv4
20 AS2906 Netflix (SG) International Providers IPv4
21 AS8674 Netnod (SG) International Providers IPv4
22 AS3856 PCH (SG) International Providers IPv4
23 AS42 PCH (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
24 AS36351 SoftLayer (SG) International Providers IPv4
25 AS8403 Spotify (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
26 AS132203 Tencent (SG) International Providers Peering/ IPv6 Dual Stack
27 AS13414 Twitter  (SG) International Providers IPv4
28 AS32590 VALVE (SG) International Providers IPv4
29 AS10310 Yahoo (SG) International Providers IPv4
AS38082 TIG-IIG (TRUE)
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS4776 A-Net ISP ในประเทศ 105 Mbps. IPv4
2 AS4618 INET ISP ในประเทศ 700 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
3 AS7654 ISSP ISP ในประเทศ 10 Gbps. IPv6 Dual Stack
4 AS24187 KIRZ ISP ในประเทศ 700 Mbps. IPv6 Dual Stack
5 AS7693 KSC ISP ในประเทศ 3260 Mbps. IPv6 Dual Stack
6 AS45142 Loxley ISP ในประเทศ 350 Mbps. IPv4
7 AS23927 Milcom ISP ในประเทศ 50 Mbps. IPv4
8 AS45328 NIPA.CLOUD ISP ในประเทศ 50 Mbps. IPv6 Dual Stack
9 AS38566 NTT (TH) ISP ในประเทศ 400 Mbps. IPv6 Dual Stack
10 AS23884 PROEN Internet ISP ในประเทศ 850 Mbps. IPv6 Dual Stack
11 AS56309 SIAMDATA ISP ในประเทศ 100 Mbps. IPv4
12 AS4741 Smart Infonet ISP ในประเทศ 200 Mbps. IPv6 Dual Stack
13 AS7470 True Internet Corporation ISP ในประเทศ 672.0 Gbps. IPv6 Dual Stack
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS20940 Akamai (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
2 AS1200 AMS-IX (NL) International Providers 20 Gbps. Peering
3 AS59360 BBIX (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
4 AS24115 Equinix (HK) International Providers 20 Gbps. Peering
5 AS9989 Equinix (SG) International Providers 80 Gbps. Peering
6 AS27354 Equinix (US)  International Providers 20 Gbps. Peering
7 AS32934 Facebook (MY) International Providers 100 Gbps. Peering
8 AS32934 Facebook (SG) International Providers 160 Gbps. Peering
9 AS15169 Google (MY) International Providers 250 Gbps. Peering
10 AS15169 Google (SG) International Providers 80 Gbps. Peering
11 AS3257 GTT (UK)  International Providers 10 Gbps. Transit
12 AS4635 HKIX (HK) International Providers 10 Gbps. Peering
13 AS22822 Limelight  (US) International Providers 10 Gbps. Peering
14 AS22822 Limelight (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
15 AS5459 LINX (UK) International Providers 20 Gbps. Peering
16 AS8071 Microsoft (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
17 AS8075 Microsoft (US) International Providers 10 Gbps. Peering
18 AS2906 Netflix (SG) International Providers 20 Gbps. Peering
19 AS2914 NTT (SG) International Providers 20 Gbps. Transit
20 AS9293 NTT APAC (HK) International Providers 2 Gbps. Peering
21 AS10026 Pacnet (SG) International Providers 10 Gbps. Transit
22 AS7473 SingTel (SG) International Providers 20 Gbps. Transit
23 AS1239 Sprint (US) International Providers 10 Gbps. Transit
24 AS4657 StarHub (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
25 AS6453 TATA (SG) International Providers 20 Gbps. Transit
26 AS1299 Telia Sonera (NL) International Providers 10 Gbps. Transit
27 AS4637 Telstra (SG) International Providers 10 Gbps. Transit
28 AS46489 Twitch (SG) International Providers 60 Gbps. Peering
29 AS13414 Twitter (SG) International Providers 20 Gbps. Peering
30 AS32590 Valve (SG) International Providers 20 Gbps. Peering
31 AS10310 Yahoo (US) International Providers 1 Gbps. Peering
AS38040  TOT-IIG
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS38450 GIN Government 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
2 AS4618 INET  ISP ในประเทศ 3 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
3 AS23974 MOE Government 50 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
4 AS23884 PROEN ISP ในประเทศ 50 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
5 AS58430 TCCT-IIG IIG 300 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
6 AS17887 TCCT-ISP ISP ในประเทศ 100 Mbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
7 AS23969 TOT ISP ISP ในประเทศ 400 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
8 AS131293  TOT LLI ISP ในประเทศ 30 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
9 AS134166 TOT-IDC ISP ในประเทศ 40 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
No. AS Number Name Type of Service Provider Bandwidth Connection Type
1 AS20940 Akamai (SG)    International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
2 AS38895 Amazon (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
3 AS6777 AMS-IX (NL) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
4 AS19996 Any2Coresite (US) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
5 AS714 Apple (SG) International Providers 40 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
6 AS23640 BBIX (JP) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
7 AS4809 China Telecom (HK) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
8 AS13335 Cloudflare (SG)  International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
9 AS174 Cogent (FR) International Providers 1 Gbps. Transit
10 AS174 Cogent (US) International Providers 10 Gbps. Transit
11 AS41690 Dailymotion (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
12 AS15133 EdgeCast (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
13 AS24115 Equinix (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
14 AS24115 Equinix-SJC (US) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
15 AS32934 Facebook (MY)  International Providers 120 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
16 AS32934 Facebook (SG) International Providers 160 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
17 AS15169 Google (MY) International Providers 170 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
18 AS15169 Google (SG) International Providers 40 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
19 AS9269 HKBN (HK) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
20 AS4635 HKIX (HK) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
21 AS23815 JPIX (JP) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
22 AS38621 Limelight (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
23 AS8714 LINX (UK) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
24 AS8075 Microsoft  (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
25 AS2906 Netflix (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
26 AS23576 NHN (SG) International Providers 40 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
27 AS2914 NTT (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
28 AS24482 SG.GS (SG) International Providers 20 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
29 AS9318 SKB (KR) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
30 AS4657 StarHub (SG) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
32 AS6762 Telecom Italia  (SG)  International Providers 10 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
31 AS6762 Telecom Italia (HK)  International Providers 5 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
33 AS1299 Teliasonera (SG) International Providers 5 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
34 AS46489 Twitch (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
35 AS32590 VALVE (SG) International Providers 20 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
36 AS701 Verizon (US) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
AS134509 1-TO-ALL
ลำดับที่ AS No. ชื่อ ประเภท ค่าการเชื่อมต่อ ประเภทการต่อ
1 AS24218 GTC (MY) International Providers 200 Mbps. IPv4
AS45458 AWN-ISP (SBN)
ลำดับที่ AS No. ชื่อ ประเภท ค่าการเชื่อมต่อ ประเภทการต่อ
1 AS4637 Telstra (SG) International Providers 20 Gbps. IPv6 Dual Stack
2 AS4637 Telstra (HK) International Providers 10 Gbps. IPv6 Dual Stack
3 AS2914 NTT (HK) International Providers 10 Gbps. IPv6 Dual Stack
4 AS3491 PCCW (HK) International Providers 20 Gbps. IPv6 Dual Stack
AS9931 CAT-ISP
ลำดับที่ AS No. ชื่อ ประเภท ค่าการเชื่อมต่อ ประเภทการต่อ
1 AS10226 ETL (LA) International Providers 1.6 Gbps. IPv4
2 AS9873 LAO Telecom (LA) International Providers 2 Gbps. IPv4
3 AS24115 Equinix (SG) International Providers 1 Gbps. Peering
4 AS9505 CHT-I  (TW) International Providers 90 Mbps. Peering
5 AS131267 UNITEL (LAOS) International Providers 350 Mbps. IPv4
AS4750 CS Loxinfo
ลำดับที่ AS No. ชื่อ ประเภท ค่าการเชื่อมต่อ ประเภทการต่อ
1 AS2042 JARING (MY) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
2 AS17715 CHTTL  (TW) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
AS24187 KIRZ
ลำดับที่ AS No. ชื่อ ประเภท ค่าการเชื่อมต่อ ประเภทการต่อ
1 AS9505 CHT (SG) International Providers 300 Mbps. IPv4
2 AS2914 NTT (SG) International Providers 800 Mbps. IPv4
3 AS24218 GTC (MY) International Providers 200 Mbps. IPv4
AS38566 NTT (TH)
ลำดับที่ AS No. ชื่อ ประเภท ค่าการเชื่อมต่อ ประเภทการต่อ
1 AS2914 NTT (SG) International Providers 350 Mbps. Transit/ Ipv6 Dual Stack
AS4765  Pacnet
ลำดับที่ AS No. ชื่อ ประเภท ค่าการเชื่อมต่อ ประเภทการต่อ
1 AS10026 Telstra (SG) International Providers 300 Mbps. Peering
AS56309 SiamData
ลำดับที่ AS No. ชื่อ ประเภท ค่าการเชื่อมต่อ ประเภทการต่อ
1 AS9304 HGC (HK) International Providers 50 Mbps. Transit
AS23884 PROEN Internet
ลำดับที่ AS No. ชื่อ ประเภท ค่าการเชื่อมต่อ ประเภทการต่อ
1 AS45474 NexusGuard (SG) International Providers 10 Gbps. Peering
2 AS45474 NexusGuard (HK) International Providers 10 Gbps. Peering
AS24475 ThaiREN
ลำดับที่ AS No. ชื่อ ประเภท ค่าการเชื่อมต่อ ประเภทการต่อ
1 AS24490 TEIN4 (HK) International Providers 1 Gbps. Transit
2 AS17934 JGN-IX (SG) International Providers 1 Gbps. Transit
AS45758 Triple T Internet
ลำดับที่ AS No. ชื่อ ประเภท ค่าการเชื่อมต่อ ประเภทการต่อ
1 AS19996 Any2Coresite (US) International Providers 1 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
2 AS1273 C&W (FR) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
3 AS9505 CHT (SG) International Providers 3 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
4 AS174 Cogent (FR) International Providers 3 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
5 AS174 Cogent (US) International Providers 5 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
6 AS6695 DE-CIX (DE) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
7 AS24115 Equinix-SJC (US) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
8 AS15412 Global Cloud Xchang (SG) International Providers 3 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
9 AS3356 L3 (US) International Providers 4 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
10 AS8075 Microsoft (US) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
11 AS4436 nLayer (US)  International Providers 4 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
12 AS2914 NTT (SG) International Providers 5 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
13 AS46786 PAIX (US) International Providers 10 Gbps. Peering/ IPv6 Dual Stack
14 AS3491 PCCW (HK) International Providers 2.5 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
15 AS6453 TATA (US) International Providers 2 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
16 AS6762 Telecom Italia (FR) International Providers 1 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
17 AS1299 Telesonera (FR) International Providers 2 Gbps. Transit/ IPv6 Dual Stack
AS38794 UIH(BeeNet)
ลำดับที่ AS No. ชื่อ ประเภท ค่าการเชื่อมต่อ ประเภทการต่อ
1 AS12076 Microsoft (SG) International Providers 2 Gbps. IPv4
2 AS38895 Amazon (SG) International Providers 10 Gbps. IPv4