ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน สิงหาคม 2561


ข้อมูลการเชื่อมต่อภายในประเทศทั้งหมด    ข้อมูลการเชื่อมต่อระหว่างประเทศทั้งหมด

AS4652  CAT-NIX
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ค. ส.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS56309  SIAMDATA 30 Gbps.  40 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth

AS63529  BKNIX
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ค. ส.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS135419  Cable Connect 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS9835  EGA 1 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ

AS45642  JasTel-NIX
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ค. ส.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS4618  INET 40 Gbps.  30 Gbps.  -- ลด Bandwidth

AS38081  TIG-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ค. ส.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS4765  Pacific Internet 5 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS4618  INET 20 Gbps.  39 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth