ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน เมษายน 2561


ข้อมูลการเชื่อมต่อภายในประเทศทั้งหมด    ข้อมูลการเชื่อมต่อระหว่างประเทศทั้งหมด

AS4652  CAT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government มี.ค. เม.ย. สถานะ หมายเหตุ
1. AS7470  True Internet Corporation 65.1 Gbps.  100 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS131090  CAT ONNET 90 Gbps.  100 Gbps. 

AS45458  AWN-IX (SBN)
ลำดับที่ ISP/ Government มี.ค. เม.ย. สถานะ หมายเหตุ
1. AS17565  ADC 10 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ

AS38081  TIG-IX (True)
ลำดับที่ ISP/ Government มี.ค. เม.ย. สถานะ หมายเหตุ
1. AS45142  Loxley 250 Mbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
2. AS24187  KIRZ 2 Gbps.  1 Gbps.  -- ลด Bandwidth
3. AS7654  ISSP 10 Gbps.  4 Gbps. 

หมายเหตุ : ลบ AS17565 ADC ออกจากภาพ